• (iOS, Android, Windows)
  • cadaver lab, live surgery, instrumentariuszki, pielęgniarki
  • System Gromadzenia i Przetwarzania danych obrazowach badań PET i TK

O nas


     Firma it Medical Team Sp. z o. o. jest specjalistą w dziedzinie szeroko rozumianej informatyzacji w medycynie. Od początku działalności przyświeca nam idea indywidualnego podejścia do każdego klienta i co za tym idzie – szukania nowych rozwiązań i dopasowywania się do specyfiki danego projektu.

     Zajmujemy się między innymi: projektowaniem stron internetowych, tworzeniem systemów organizacji konferencji, tworzeniem narzędzi informatycznych do zbierania, przetwarzania i obróbki danych klinicznych, oraz obrazowych potrzebnych do przyspieszenia diagnozy. Jesteśmy  integratorem systemów,  dysponujemy aktualną wiedzą w zakresie sprzętu, oprogramowania, organizacji sieci komputerowych oraz rozwiązań organizacyjnych. Zajmujemy się opracowaniem i realizacją planów kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw i instytucji (w tym unowocześnienia istniejących w nich systemów informatycznych).

     Stworzyliśmy program Hermes służący do rejestru pacjentów ze zdiagnozowanymi różnymi jednostkami chorobowymi, w tym nowotwory i choroby rzadkie. Hermes posiada wiele istotnych innowacyjnych rozwiązań m.in. moduł komunikacji pomiędzy użytkownikami, pozwala na gromadzenie i przetwarzanie zarówno danych klinicznych jak i obrazowych, pozwala również na szybką recenzję obrazów PET, TK, UKG, USG, EKG, itp... oraz analizę statystyczną. W chwili obecnej system cały czas się rozwija ... Do rozbudowy i na funkcjonowanie programu dostaliśmy grant naukowy z IAEA oraz koncernu farmaceutycznego.

 

     Pomagamy pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej na cele prozdrowotne i służymy pomocą jako integrator.

     it Medical Team zajmuje się szkoleniem lekarzy specjalistów nie tylko z Polski, ale i z całego świata. Szkolenia mają na celu podnoszenie kwalifikacji lekarzy, poszerzanie wiedzy i doświadczenia oraz zdobywania punktów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 231, poz. 2226 z późn. zm.).

    Organizujemy:

  • Warsztaty Cadaver Lab: od 2011
  • Konferencje z transmisją na żywo z sal operacyjnych do dowolnego miejsca w kraju, od 2012
  • Warsztaty na sztucznych kościach, od 2011
  • Warsztaty live surgery od 2011

 

     Publikujemy czasopismo naukowe z zakresu ginekologii i położnictwa indeksowane w bazach Index Copernicus, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego EMBASE/Experta Medica, Główna Biblioteka Lekarska, SCOPUS, EBSCO.

 

 

 

     W związku ze swoją działalnością firma it Medical Team współpracuje z akademickimi ośrodkami kształcenia medycznego oraz najlepszymi szpitalami na terenie całej Polski i polskimi towarzystwami medycznymi mi.in. Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Stowarzyszenie Pneumonologów Dziecięcych IRMA, Polskie Towarzystwo Radiologi Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, Sekcja Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii, Polska Koalicja na rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.

 

 

Książki


client

client

client

Tłumaczenia


Tłumaczenia medyczne najczęściej wykonywane są przez lekarzy, którzy doskonale znają dany język obcy lub też przez tłumacza, który ściśle współpracuje z lekarzem – specjalistą z danej dziedziny. Każde tłumaczenie medyczne jest zawsze szczegółowo konsultowane pod względem merytorycznym. Do najczęściej tłumaczonych dokumentów medycznych należą artykuły i publikacje medyczne, publikacje naukowe, karty leczenia ambulatoryjnego, wnioski czy wypisy.

 

FOOT & ANKLE Current Concept

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy!

 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodowe Sympozjum Ortopedyczne z cyklu Foot and Ankle Current Concepts 2020. Tym razem wydarzenie odbędzie się w dniach 27 – 28 marca 2020 roku w Katowicach.

Kontynuując koncepcję przeglądu aktualnej wiedzy ortopedycznej w zakresie leczenia stawu skokowo-goleniowego i stopy, w Komitecie Naukowym zasiądą uznane autorytety w przedmiotowej dziedzinie. Struktura programu naukowego obejmie sesje robocze z prezentacjami wykładowców, ilustrowane materiałami wideo z operacji oraz sesje pytań i odpowiedzi. Podobnie jak przed dwoma laty formuła Sympozjum pozwoli na prowadzenie otwartych dyskusji i wspólne wypracowanie konkluzji. Zakres tematów przewodnich programu zawiera min. patologie ścięgien, operacje naprawcze po urazach, mononeuropatie, przodostopie, jak również zagadnienia z zakresu ortopedii dziecięcej i sportowej.

Jesteśmy przekonani, że Państwa obecność oraz możliwość podzielenia się własnymi doświadczeniami podczas paneli dyskusyjnych zapewni niepowtarzalną atmosferę wydarzenia. Do zobaczenia w Katowicach!

 

Prof. dr hab. n. med. Marek Napiontek, Dr n. med. Tomasz Bienek

Zobacz więcej


Kontakt


KONTAKT - SZKOLENIA

  • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wita Stwosza 6A/1

  • Telefon - Kierownik Merytoryczny  (+48) 500 333 969