Redaktor Naczelny:

Prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba

Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa, Śląski Uniwersytet Medyczny, Tychy, Polska

 

Sekretarz Redakcji:

Dr hab. n. med. Urszula Sioma-Markowska

 

Kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

indeksowany w:

Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus IC Value 2017: 103,26
Scopus
POL-Index
ROAD

Ocena stężeń białka HE4 u zdrowych kobiet ciężarnych oraz ciężarnych ze stanem przedrzucawkowym – badania pilotażowe
Autor Iwona Janosz, Piotr Bodzek, Mikołaj Baliś, Aleksandra Barbachowska, Anita Olejek
Słowa kluczowe: nadciśnienie ciążowe; stan przedrzucazwkowy; białko HE4; gestational hypertension; pre-eclampsia; HE4 protein
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 174 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 174 KB

Ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania preparatów złożonej dwuskładnikowej antykoncepcji hormonalnej
Autor Agnieszka Mitkowska-Redman, Beata Banaszewska, Robert Zawrotniak, Piotr Piekarski, Mateusz Trzciński, Robert Spaczyński
Słowa kluczowe: złożona hormonalna antykoncepcja; dwuskładnikowa tabletka antykoncepcyjna; lewonorgestrel; żylna choroba zakrzepowo-zatorowa; combined hormonal contraceptives; combined oral contraceptive pill; levonorgestrel; venous thromboembolism
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 90 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 90 KB

Ciąża powikłana boreliozą
Autor Maciej Szymik, Anna Kotlińska, Andrzej Jaworowski, Magda Rybak-Krzyszkowska, Irena Kaim, Bernadetta Richter, Hubert Huras, Karolina Szymik
Słowa kluczowe: ciąża; borelioza; rozpoznanie; leczenie; pregnancy; Lyme disease; diagnosis; treatment
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 63 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 63 KB

Choroba resztkowa po laparoskopowym usunięciu jajowodu z powodu ciąży ektopowej – opis przypadku
Autor Michalina Odonicz-Czarnecka, Anna Kryza-Ottou, Jakub Śliwa, Mariusz Zimmer
Słowa kluczowe: ciąża ektopowa; salpingektomia; laparoskopia; choroba resztkowa; ectopic pregnancy; salpingectomy; laparoscopy; residual disease
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 178 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 178 KB

Lęk porodowy – czynniki ryzyka oraz jego wpływ na przebieg porodu, połogu oraz stan noworodka
Autor Katarzyna Gregor, Ewa Banaś, Marzena Malec, Michalina Ilska, Agnieszka Jagielska, Karol Rak, Bartosz Czuba, Wojciech Cnota
Słowa kluczowe: ciąża; lęk porodowy; depresja poporodowa; poród; połóg; czynniki ryzyka; pregnancy; labor anxiety; postnatal depression; labor; puerperium; risk factors
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 94 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 94 KB

Porównanie testów z użyciem łożyskowej alfa-mikroglobuliny 1 (PAMG-1) i białka wiążącego typu 1 insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGFBP-1) w diagnozowaniu przedwczesnego pęknięcia błon płodowych
Autor Dorota Knapik, Anita Olejek
Słowa kluczowe: ciąża; płyn owodniowy; pęknięcie błon płodowych; rozpoznanie; pregnancy; amniotic fluid; rupture of membranes; diagnosis
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 68 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 68 KB

Ocena wdrażania praktyk laktacyjnych w ramach standardu opieki okołoporodowej w badaniu ankietowym personelu medycznego szpitali położniczych
Autor Barbara Broers, Dorota Paluszyńska, Anna Szczygieł, Barbara Królak-Olejnik
Słowa kluczowe: laktacja; wytyczne; standard okołoporodowy; personel medyczny; lactation; guidelines; standard of obstetric care; medical staff
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 194 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 194 KB

Powikłania krwotoczne u pacjentki z chorobą von Willebranda
Autor Edyta Barnaś, Joanna Skręt-Magierło, Jolanta Starzak-Gwóźdź, Gabriela Żuk, Martyna Świerk, Anna Piotrowska, Sylwia Nicpoń, Maciej Czerwiński, Bogdan Mac, Andrzej Skręt
Słowa kluczowe: choroba von Willebranda; cięcie cesarskie; torbiel endometrialna; von Willebrand disease; cesarean section; endometrial cyst
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 61 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 61 KB

Zespół odwróconego kierunku przepływu krwi w przekazach historycznych
Autor Witold Malinowski
Słowa kluczowe: acardius; płód bez serca; ciąża bliźniacza; historia; acardius; acardiac fetus; twin pregnancy; history
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 295 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 295 KB

Leki cytostatyczne pochodzenia roślinnego
Autor Anna Antosz-Gruszkoś
Słowa kluczowe: chemioterapia; cytostatyki; nowotwory; farmacja szpitalna; chemotherapy; cytostatic drugs; cancer; hospital pharmacy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 70 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 70 KB

Użyteczność kliniczna białka HE4 w innych patologiach poza rakiem jajnika - przegląd piśmiennictwa
Autor Andrzej Brenk, Piotr Bodzek, Mikołaj Baliś, Aleksandra Barbachowska, Iwona Janosz, Anita Olejek
Słowa kluczowe: białko HE4; nowotwory narządu rodnego; inne nowotwory; stany nienowotworowe; HE4 protein; reproductive system cancers; other cancers; non-neoplastic conditions
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 63 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 63 KB

Wiedza i doświadczenie dotyczące różnych metod antykoncepcyjnych w populacji kobiet powyżej osiemnastego roku życia – część pierwsza
Autor Agnieszka Ciukszo, Marta Schmidt, Aleksandra Krupa, Daria Jorg, Katarzyna Zborowska, Violetta Skrzypulec-Plinta
Słowa kluczowe: poradnictwo antykoncepcyjne; antykoncepcja; doświadczenie; contraceptive counseling, contraception, experience
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 412 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 412 KB

Ocena poziomu satysfakcji rodzących ze stosowania różnych metod łagodzenia bólu okołoporodowego
Autor Dominika Hudziak, Krzysztof Nowosielski
Słowa kluczowe: poród; znieczulenie zewnątrzoponowe; ból; zadowolenie pacjentek; labor; epidural anesthesia; pain; patient satisfaction
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 112 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 112 KB

Przydatność oznaczeń białka HE4 u kobiet ciężarnych – przegląd piśmiennictwa
Autor Iwona Janosz, Piotr Bodzek, Mikołaj Baliś, Aleksandra Barbachowska, Anita Olejek
Słowa kluczowe: białko HE4; ciąża; HE4; pregnancy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 58 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 58 KB

Ciąża u kobiet ze znaczną niepełnosprawnością ruchową
Autor Agnieszka Kobiołka, Violetta Skrzypulec-Plinta
Słowa kluczowe: ciąża; uraz rdzenia kręgowego; rozszczep kręgosłupa
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 74 KB

Pierwsza zakończona sukcesem operacja rozdzielenia bliźniąt złączonych
Autor Witold Malinowski
Słowa kluczowe: bliźnięta nierozdzielone; operacja rozdzielenia; historia
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 193 KB

Wpływ witaminy D na zdrowie reprodukcyjne kobiet
Autor Paliga Marta, Horák Stanisław
Słowa kluczowe: witamina D; zdrowie reprodukcyjne; kobieta; vitamin D, reproductive health, women
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 80 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 80 KB

Zagrożenia i konsekwencje nieergonomicznych pozycji ginekologa-położnika oraz sposoby ich łagodzenia
Autor Anna Brzęk, Ewelina Grabska, Jacek Sołtys, Mariola Czajkowska, Violetta Skrzypulec-Plinta, Ryszard Plinta
Słowa kluczowe: ergonomia; wytrzymałość kręgosłupa; ból; zasady ergonomii; ergonomics; spine strength; pain; principles of ergonomics
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 335 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 335 KB

Zapalenie przyzębia a komplikacje okołoporodowe
Autor Renata Górska, Jan Kowalski, Maciej Nowak
Słowa kluczowe: zapalenie przyzębia; ciąża; poród przedwczesny; periodontitis; pregnancy; preterm birth
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 67 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 67 KB

Analiza częstości występowania chorób sercowonaczyniowych u kobiet z rozpoznaną endometriozą, hospitalizowanych w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu w latach 2006-2016
Autor Kasper Krawet, Piotr Bodzek, Iwona Gabriel, Alicja Nowowiejska-Wiewióra, Anita Olejek
Słowa kluczowe: endometrioza; menopauza; choroby sercowo-naczyniowe; endometriosis; menopause; cardiovascular diseases
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 131 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 131 KB

Ovarian Primitive Neuroectodermal Tumor (PNET) – a case report
Autor Reza Ahadi, Nader Tavakoli, Pegah Babaheidarian, Yusef Abbasi
Słowa kluczowe: Primitive Neuroectodermal Tumors; Ewing’s Sarcoma; Pelvic Neoplasm; Ovary Cancer
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 161 KB

Ewolucja Banków Mleka Kobiecego w Polsce
Autor Barbara Broers, Matylda Czosnykowska-Łukacka, Urszula Sioma-Markowska, Anna Halarewicz-Ciasullo, Barbara Królak-Olejnik1
Słowa kluczowe: karmienie piersią; laktaria; bank mleka kobiecego; breastfeeding; lactation; human milk bank
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 63 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 63 KB

Choroby przenoszone drogą płciową – zagrożenie psychosomatycznego zdrowia człowieka
Autor Karolina Kaczmarczyk
Słowa kluczowe: choroby przenoszone drogą płciową; wiedza; zdrowie; zagrożenia; sexually transmitted diseases; knowledge; health; consequences
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 283 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 283 KB

Aktywność i satysfakcja seksualna kobiet w ciąży prawidłowej oraz wysokiego ryzyka
Autor Michalina Ilska, Hanna Przybyła-Basista, Aleksander Ilski,Wojciech Cnota
Słowa kluczowe: ciąża; ciąża prawidłowa; ciąża wysokiego ryzyka; aktywność seksualna; satysfakcja seksualna; pregnancy; low-risk pregnancy; high-risk pregnancy; sexual activity; sexual satisfaction
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 130 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 130 KB

Aktywność fizyczna kobiet w ciąży – przegląd piśmiennictwa i aktualnych rekomendacji
Autor Anna Fuchs, Natalia Jainta, Aleksandra Hauzer, Piotr Fuchs, Iwona Czech, Jerzy Sikora, Agnieszka Drosdzol-Cop, Katarzyna Zborowska, Violetta Skrzypulec-Plinta
Słowa kluczowe: ciąża; ćwiczenia; aktywność fizyczna; pregnancy; exercise; physical activity
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 70 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 70 KB

Elektroresekcja raka sromu z limfadenektomią pachwinową – wstępna ocena wyników leczenia
Autor Dariusz Zdun, Ewa Telka, Małgorzata Cieślak-Steć, Zbigniew Kojs, Mariusz Wójtowicz, Jerzy Sikora
Słowa kluczowe: rak sromu; elektroresekcja sromu; limfadenectomia pachwinowa; vulvar carcinoma; vulvar electroresection; inguinal lymphadenectomy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 67 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 67 KB

Analiza przypadków pozostawienia ciała obcego w jamach ciała w trakcie zabiegów ginekologicznych i położniczych
Autor Andrzej Modrzejewski, Tomasz Nowak, Mirosław Parafiniuk,  Ewa Zamojska-Kościów, Bożena Gorzkowicz, Dominik Koś
Słowa kluczowe: rak sromu; elektroresekcja sromu; limfadenectomia pachwinowa; foreign body; surgical sponge; surgical gauze
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 53 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 53 KB

Martwica guza jajnika w ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej – opis przypadku
Autor Marta Osmólska, Barbara Kicel-Wesołowska
Słowa kluczowe: ciąża bliźniacza; cięcie cesarskie; skręt torbieli jajnika; twin pregnancy; cesarean section; ovarian torsion
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 49 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 49 KB

Postępowanie u ciężarnych z rozpoznanym zespołem antyfosfolipidowym
Autor Olimpia Mora-Janiszewska, Dorota Darmochwał-Kolarz
Słowa kluczowe: ciąża; zespół antyfosfolipidowy; diagnostyka; leczenie; pregnancy; antiphospholipid syndrome; diagnostic work-up; treatment
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 79 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 79 KB

Analiza sytuacji niekorzystnych dla pacjentek z zakresu ginekologii i położnictwa
Autor Anna Rej-Kietla, Sandra Kryska, Stanisław Horák, Marlena Stępniak, Tomasz Kulpok-Bagiński, Jerzy Robert Ładny, Klaudiusz Nadolny, Daniel Ślęzak
Słowa kluczowe: błąd medyczny; ginekologia; położnictwo; prawa pacjenta; cięcie cesarskie; odpowiedzialność zawodowa; medical error; gynecology; obstetrics; patients’ rights; cesarean section; professional liability
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 184 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 184 KB

Symphysiotomia – za i przeciw
Autor Janusz Malinowski
Słowa kluczowe: symphysiotomia; brak postępu porodu; poród zatrzymany; dystocja barkowa; symphysiotomy; failure to progress; obstructed labor; shoulder dystocia
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 58 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 58 KB

Wpływ cyklu menstruacyjnego na ryzyko urazu więzadła krzyżowego przedniego ACL kolana
Autor Michalik Piotr, Michalski Tomasz, Król Tomasz, Dąbrowska-Galas Magdalena, Rutkowska Magdalena, Czajkowska Mariola, Urban Krzysztof
Słowa kluczowe: cykl menstuacyjny; hormony płciowe; uraz stawu kolanowego; uszkodzenia ACL; kontrola nerwowomięśniowa; menstrual cycle; sex hormones; knee joint injuries; ACL injury; neuromuscular control
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 65 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 65 KB

Olbrzymi guz ciążowy – opis przypadku
Autor Tomasz Gęca, Maciej Kwiatek, Arkadiusz Krzyżanowski, Anna Kwaśniewska
Słowa kluczowe: jama ustna, ciąża, nadziąślak, guz ciążowy; oral cavity; pregnancy; pyogenic granuloma, pregnancy tumor
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 81 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 81 KB

Wpływ dwuskładnikowej tabletki antykoncepcyjnej na stan pęcherzyka jajnikowego i endometrium
Autor Zbigniew Szymoniak, Robert Zawrotniak, Marcin Korman, Martyna Siąkowska, Mateusz Trzcińśki, Agnieszka Mitkowska, Robert Spaczyński, Leszek Pawelczyk, Beata Banaszewska
Słowa kluczowe: doustna antykoncepcja hormonalna; pęcherzyk jajnikowy; estradiol; hormon folikulotropowy; combined oral contraception; ovarian follicle; estradiol; follicle stimulating hormone
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 269 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 269 KB

Wskaźnik urodzeń wśród dziewcząt nastoletnich w Kosowie
Autor Astrit M. Gashi
Słowa kluczowe: dziewczęta nastoletnie; ciąża; wskaźnik urodzeń; powikłania; Teenage girls; Pregnancy; Birth rate; Complications
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 96 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 96 KB

Negatywny wpływ pozycji leżącej na plecach w zaawansowanej ciąży na zdrowie matki oraz płodu
Autor Arkadiusz Bociek
Słowa kluczowe: pozycja na wznak; trzeci trymestr ciąży; niedotlenienie płodu; obumarcie płodu; powikłania ciąży; supine position; third trimester of pregnancy; fetal hypoxia; intrauterine death; pregnancy complications
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 64 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 64 KB

Wpływ systemu rooming-in na długość karmienia piersią
Autor Bogumiła Kiełbratowska, Urszula Sioma-Markowska, Dymitr Żukowski, Krzysztof Preis
Słowa kluczowe: systemu rooming-in; karmienie naturalne; noworodek; matka; karmienie piersią; rooming-in practice, natural feeding, neonate, mother, breastfeeding
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 172 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 172 KB

Kininy w procesie gojenia się ran
Autor Leszek Nowak, Katarzyna Olszak-Wąsik, Anita Olejek
Słowa kluczowe: kininy; gojenie rany; faza zapalna; kinins, wound healing, inflammatory phase
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 57 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 57 KB

Wpływ fazy cyklu menstruacyjnego na występowanie urazów u sportsmenek
Autor Agnieszka Białka, Agnieszka Kurpas, Natalia Kędra, Zuzanna Putoń, Dominika Kostka, Agnieszka Drosdzol-Cop
Słowa kluczowe: urazy; narząd ruchu; cykl menstruacyjny; trauma; musculoskeletal system; menstrual cycle
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 56 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 56 KB

Pęknięcie macicy ciężarnej spowodowane urazem podczas wypadku samochodowego – opis przypadku
Autor Przemysław Szadok, Sławomir Suchocki, Wojciech Szadok, Roman Puskarz
Słowa kluczowe: pęknięcie macicy, uraz u ciężarnej, wypadek samochodowy w ciąży; uterine rupture, trauma during pregnancy, traffic accident during pregnancy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 42 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 42 KB

Stężenie białka HE 4 u kobiet z rakiem endometrium
Autor Andrzej Brenk, Piotr Bodzek, Iwona Janosz, Anita Olejek
Słowa kluczowe: białko HE4; rak endometrium; marker nowotworowy; HE4; endometrial cancer; tumor marker
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 143 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 143 KB

Metody łagodzenia bólu okołoporodowego – analiza i porównanie
Autor Anna Fuchs, Iwona Czech, Piotr Fuchs, Miłosz Lorek, Dominika Tobolska, Jerzy Sikora, Violetta Skrzypulec-Plinta, Agnieszka Drosdzol-Cop
Słowa kluczowe: ból okołoporodowy; poród; łagodzenie; bólu; znieczulenie zewnątrzoponowe; poród w wodzie; labor pain; pain relief; water birth; epidural analgesia; delivery
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 59 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 59 KB

Opieka nad kobietą z niepełnosprawnością podczas ciąży, porodu i połogu z perspektywy położnej
Autor Izabela Mężyk, Anna Kończewicz-Cioć, Violetta Skrzypulec-Plinta, Małgorzata Kazimierczak
Słowa kluczowe: kobieta ciężarna z niepełnosprawnością; opieka; poród; położna; disabled pregnant women; care; childbirth; midwife
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 128 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 128 KB

Bliźnięta nierozdzielone – niezwykła historia braci Eng i Chang Bunker
Autor Witold Malinowski
Słowa kluczowe: Eng i Chang Bunker; bliźnięta syjamskie; jedność z wielości; Eng and Chang Bunker; Siamese twins; one from many
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 151 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 151 KB

Ciąże o nieznanej lokalizacji jako problem diagnostyczny – analiza przypadków
Autor Jakub Śliwa, Anna Kryza-Ottou, Anna Rosner-Tenerowicz, Aleksandra Zimmer, Mariusz Zimmer
Słowa kluczowe: ciąża, lokalizacja; badanie ultrasonograficzne; PUL; pregnancy; location; ultrasound examination; PUL
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 66 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 66 KB

Pemfigoid ciężarnych
Autor Joanna Głowska-Ciemny, Jacek Koźlik
Słowa kluczowe: pemfigoid ciężarnych (pemphigoid gestationis), dermatozy ciążowe (pregnancy dermatoses), kortykosteroidy (corticosteroids); pemphigoid gestationis; pregnancy dermatoses; corticosteroids
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 98 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 98 KB

Mięśniak gładkokomórkowy jajnika – opis przypadków i przegląd piśmiennictwa
Autor Dobrosława L. Sikora-Szczęśniak, Grzegorz Szczęśniak
Słowa kluczowe: mięśniak gładkokomórkowy jajnika; rzadkie nowotwory jajnika; ovarian leiomyoma; rare ovarian tumors
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 67 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 67 KB

Badanie ultrasonograficzne w ocenie unaczynienia macicy u chorych z adenomiozą
Autor Irina Arkadievna Ozerskaya, Vladimir Alexandrovich Ivanov, Anastasiya Alexeevna Semiletova
Słowa kluczowe: ultrasonografia; adenomioza; endometrioza; unaczynienie; parametry hemodynamiczne; ultrasonography; adenomyosis; endometriosis; vascularization; hemodynamic
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 538 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 538 KB

Ocena wartości diagnostycznej wyników badań histopatologicznych w przypadkach poronień w zależności od zastosowanej metody leczenia
Autor Jakub Śliwa, Anna Kryza-Ottou, Anna Rosner-Tenerowicz, Artur Wiatrowski, Paulina Luty, Mateusz Sobalak, Maciej Kaczorowski, Aleksandra Zimmer, Mariusz Zimmer
Słowa kluczowe: poronienie zatrzymane; leczenie farmakologiczne; leczenie zabiegowe; histopatologia, missed abortion; medical management; surgical management; histopathology
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 61 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 61 KB

Rola witaminy D w zespole policystycznych jajników
Autor Agnieszka Białka, Mateusz Klimek, Małgorzata Sateja, Agata Sidło-Stawowy, Agnieszka Drosdzol-Cop
Słowa kluczowe: zespół policystycznych jajników, witamina D, kalcytriol, dojrzewanie, polycystic ovary syndrome; vitamin D; calcitriol; puberty
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 60 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 60 KB

Poronienie zagrażające – rola badania ultrasonograficznego, postępowanie i wynik
Autor Mansi Tiwari, Usha B. Saraiya
Słowa kluczowe: poronienie zagrażające; krwiak podkosmówkowy, badanie ultrasonograficzne; objętość krwiaka podkosmówkowego; wynik ciąży; threatened abortion; subchorionic bleed; ultrasound; volume of subchorionic bleed; outcome
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 219 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 219 KB

Rola bisfenolu A w endometriozie
Autor Krzysztof Wilk, Martyna Ostrowska, Agnieszka Białka, Rafał Stojko, Agnieszka Drosdzol-Cop
Słowa kluczowe: bisfenol A, endometrioza, dysmenorrhea, bisphenol A; endometriosis; dysmenorrhea
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 61 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 61 KB

Ciąża bliźniacza dwuzygotyczna jednokosmówkowa dwuowodniowa
Autor Witold Malinowski, Hieronim Bartel
Słowa kluczowe: ciąża bliźniacza dwuzygotyczna jednokosmówkowa dwuowodniowa, etiologia, monochorionic diamniotic dizygotic twin pregnancy, aetiology
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 59 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 59 KB

Recepty w praktyce zawodowej położnych w Polsce – badanie przekrojowe
Autor Aleksander Zarzeka, Jarosława Belowska, Karolina Kostrzewa, Mariusz Panczyk, Ilona Cieślak, Lucyna Iwanow, Joanna Gotlib
Słowa kluczowe: samodzielność zawodowa położnej; recepty; leki; professional autonomy of midwives; prescriptions; medicines
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 66 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 66 KB

Ocena stężeń białka HE4 w poszczególnych trymestrach ciąży fizjologicznej
Autor Iwona Janosz, Piotr Bodzek, Robert Partyka, Danuta Kokocińska, Anita Olejek
Słowa kluczowe: HE4; ciąża; marker nowotworowy; HE4; pregnancy; tumor marker
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 103 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 103 KB

Cewnik Foleya w preindukcji porodu na Uniwersyteckim Oddziale Położniczym w Colombo na Sri Lance – wyniki oceny klinicznej i zadowolenia pacjentek
Autor Malitha Patabendige, Asanka Jayawardane
Słowa kluczowe: indukcja porodu; mechaniczne metody przyspieszające dojrzewanie szyjki macicy; cewnik Foleya; ocena procedury; Sri Lanka; induction of labour; mechanical ripening; Foley catheter; audit; Sri Lanka
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 73 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 73 KB

Ewolucja wskazań do cięć cesarskich w materiale własnym w dwóch przedziałach czasowych w latach 2002-2007 oraz 2008-2014
Autor Jolanta Mazurek-Kantor, Anna Słomka, Krzysztof Cendrowski, Włodzimierz Sawicki
Słowa kluczowe: cięcie cesarskie; wskazania do cięcia cesarskiego; zagrażająca wewnątrzmaciczna zamartwica płodu; techniki wspomaganego rozrodu; ciąża bliźniacza; cesarean section; indications for cesarean section; threatening fetal asphyxia, assisted reproductive technology, twin pregnancy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 79 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 79 KB

Wpływ zmian w profilaktyce i leczeniu porodu przedwczesnego na wyniki perinatalne u noworodków wcześniaczych w ciągu ostatnich 25 lat
Autor Dymitr Żukowski, Krzysztof Preis, Ekaterina Yatskevich, Bogumiła Kiełbratowska
Słowa kluczowe: wcześniak; umieralność okołoporodowa; zachorowalność okołoporodowa; premature infants (newborns); perinatal mortality; perinatal morbidity
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 122 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 122 KB

Nienowotworowe schorzenia sromu – doświadczenia własne
Autor Marta Robenek, Iwona Gabriel, Iwona Kozak-Darmas, Bogna Drozdzowska, Anita Olejek
Słowa kluczowe: śródnabłokowa neoplazja sromu; VIN, dVIN, uVIN, wirus brodawczaka ludzkiego; vulvar intraepithelial neoplasia; VIN, dVIN, uVIN, human papilloma virus
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 217 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 217 KB

Płyn pęcherzykowy
Autor Magdalena Lemm, Władysław Skałba, Mirosława Mackiewicz, Andrzej Witek
Słowa kluczowe: płyn pęcherzykowy; dojrzewanie pęcherzyka; oocyt; follicular fluid; follicular maturation; oocyte
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 70 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 70 KB

Diagnostyka prenatalna rzadkiego przypadku wynicowania steku
Autor Anna Wójtowicz, Małgorzata Baka-Ostrowska, Katarzyna Pośpiech-Gąsior, Małgorzata Zembala-Szczerba, Hubert Huras
Słowa kluczowe: ultrasonografia; płód; ciąża; wynicowanie steku; ultrasound; fetus; pregnancy; cloacal exstrophy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 189 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 189 KB

Analiza cięć cesarskich wg dziesięciu Grup Robsona w szpitalu trzeciego poziomu referencyjności w okresie 2010-2015
Autor Lech Wojewodzic, Sławomir Suchocki, Rafał Mazurek, Joanna Lipień, Maria Jakubiak-Rusak
Słowa kluczowe: cięcie cesarskie; klasyfikacja Robsona; klasyfikacja cięć cesarskich; próba porodu po cięciu cesarskim; cesarean section; Robson classification; cesarean section classification; natural labor after previous cesarean section
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 144 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 144 KB

Ocena jakości nasienia wśród mężczyzn południowo-wschodniej Polski w latach 2003-2013
Autor Agnieszka Leszcz, Marzena Rzeszowska, Lechosław Putowski, Joanna Tkaczuk-Włach, Grzegorz Polak
Słowa kluczowe: niepłodność; nasienie; koncentracja plemników; morfologia plemników; infertility; semen; sperm concentration; sperm morphology
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 96 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 96 KB

Zwyczaje żywieniowe kobiet ciężarnych a dzienne dostarczanie składników odżywczych i ich wpływ na przebieg ciąży oraz stan urodzeniowy noworodka
Autor Patrycja Krawczyk, Urszula Sioma-Markowska, Agnieszka Nowak-Brzezińska, Violetta Skrzypulec-Plinta, Edyta Kubiak
Słowa kluczowe: żywienie kobiet ciężarnych; przebieg ciąży; stan urodzeniowy noworodka; nutrition in pregnancy; course of pregnancy; neonatal condition
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 202 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 202 KB

Termoterapia w leczeniu bolesnego miesiączkowania u dziewcząt – badania pilotażowe
Autor Mariusz Molenda, Małgorzata Molenda, Agnieszka Nowak-Brzezińska, Jan Horejší, Agnieszka Drosdzol-Cop
Słowa kluczowe: dysmenorrhea; punkt akupunktury; termostymulacja; akupunktura; dysmenorrhea; acupoints; thermal stimulation; acupuncture
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 202 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 202 KB

Kryteria diagnostyczne i postępowanie w zespole napięcia przedmiesiączkowego
Autor Mariola Czajkowska, Iwona Hanzel, Agnieszka Słomska, Violetta Skrzypulec-Plinta
Słowa kluczowe: PMS, zespół napięcia przedmiesiączkowego; symptomy; kryteria diagnostyczne wg ACOG; terapia;
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 65 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 65 KB

Ostra zatorowość płucna wysokiego ryzyka jako skutek zakrzepicy żył miednicy mniejszej u studentki przyjmującej doustne środki antykoncepcyjne, podejrzenie zespołu May-Thurnera – opis przypadku
Autor Magdalena Cielecka-Prynda, Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz, Jacek Kurcz, Krzysztof Łątkowski, Andrzej Mysiak
Słowa kluczowe: zatorowość płucna; zakrzepica; doustne środki antykoncepcyjne; zespół May-Thurnera; pulmonary embolism; venous thrombosis; oral contraceptives; May–Thurner syndrome
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 150 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 150 KB

Sexual activity and behavior among adolescents in Poland and Lithuania
Autor Agnieszka Drosdzol-Cop, Agata Sidło-Stawowy, Zana Bumbuliene, Agnieszka Nowak-Brzezińska, Agnieszka Białka, Mariola Czajkowska, Violetta Skrzypulec-Plinta
Słowa kluczowe: sexual behavior; sexual violence; contraception
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 521 KB

Sprawozdanie z 7 Sympozjum Francusko-Polskiego „Nowości w diagnostyce i leczeniu najczęstszych nowotworów u kobiet i mężczyzn” Paryż 9 września 2016 r.
Autor Andrzej Pawlak
Słowa kluczowe: **
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 112 KB

Wpływ anemii w okresie okołoporodowym na przebieg porodu i wyniki neonatologiczne
Autor Małgorzata Radoń-Pokracka, Hubert Huras, Joanna Spaczyńska, Przemysław Janas, Piotr Ossowski
Słowa kluczowe: anemia; wyniki neonatologiczne; wyniki położnicze; ciąża; anemia; neonatal outcomes; pregnancy outcomes; pregnancy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 53 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 53 KB

Profilaktyka zakażeń wrodzonych wirusem cytomegalii
Autor Dorota Bulsiewicz, Justyna Czech-Kowalska, Julita Latka-Grot, Anna Dobrzańska
Słowa kluczowe: cytomegalia wrodzona; ludzki cytomegalowirus; HCMV; profilaktyka; congenital cytomegalovirus infection; human cytomegalovirus; HCMV; prophylaxis
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 78 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 78 KB

Prośba o cesarskie cięcie – czy należy łączyć ją z lękiem i depresją?
Autor Agnieszka Bąk, Jadwiga Biela-Mazur, Kamila Dudzik
Słowa kluczowe: cesarskie cięcie; depresja; lęk; cesarean section; depression; anxiety
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 89 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 89 KB

Akupresura w terapii bolesnego miesiączkowania – badania pilotażowe
Autor Małgorzata Molenda, Mariusz Molenda, Martyna Zabłocka, Natalia Kędra, Agnieszka Kurpas, Daria Ciechanowicz, Jan Horejší, Agnieszka Drosdzol-Cop
Słowa kluczowe: akupresura, dysmenorrhea, miesiączka, ból; acupressure, dysmenorrhea, menstruation, pain
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 62 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 62 KB

Przygodność człowieka i granice medycyny
Autor Jarosław Merecki SDS
Słowa kluczowe: przygodność; etyka; medycyna; śmierć; contingency; ethics; medical science; death
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 69 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 69 KB

Czy menopauza i śródmaciczna selekcja zarodków to zjawiska sprzyjające ewolucji i rozwojowi człowieka jako gatunku?
Autor Leopold Śliwa, Barbara Macura
Słowa kluczowe: menopauza; ewolucja; wady wrodzone; późne macierzyństwo; menopause; evolution; inherited defects; late motherhood
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 52 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 52 KB

Olbrzymia torbiel jajnika – opis przypadku
Autor Dominika Hudziak, Adam Dyrda, Krzysztof Nowosielski
Słowa kluczowe: olbrzymia torbiel jajnika; diagnostyka; operacja; kontrola po leczeniu; gigantic ovarian cyst; diagnosis; surgery; follow-up
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 94 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 94 KB

Mięśniak pasożytujący otrzewnej u pacjentki bez wcześniejszych operacji na narządzie rodnym – opis przypadku
Autor Marcin Sidorowicz, Krzysztof Nowosielski, Henryk Kędziora, Krzysztof Sodowski
Słowa kluczowe: mięśniak pasożytujący; laparoskopia; myomectomia; parasitic leiomyoma; laparoscopy; myomectomy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 51 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 51 KB

Ocena częstości wykonywania cięć cesarskich w Szpitalu Uniwersyteckim na Sri Lance oraz zastosowanie zmodyfikowanej klasyfikacji Robsona
Autor Malik Goonewardene, Balakrishna Bhabu, Imali Chethiyawardhana, Sasikade S. Kalinga, Jayamini Wickramasooriya, Ranmalie Dandeniya, Pabashani Gunathilake, Sasini Nirudika Gamage, Yamuna Amarasinghe, Miyuru Manawadu, Dv Priyaranjana
Słowa kluczowe: zmodyfikowana klasyfikacja Robsona; cięcie cesarskie; Sri Lanka; Modified Robson Ten Group Classification System; Caesarean Section; Sri Lanka
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 95 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 95 KB

Przydatność diagnostyczna rezonansu magnetycznego w obrazowaniu wad rozwojowych ośrodkowego układu nerwowego płodu
Autor Tomasz Golus, Ewa Kluczewska, Wioletta Rozmuz-Warcholińska, Patrycja Sodowska, Krzysztof Sodowski
Słowa kluczowe: płód, wady rozwojowe, diagnostyka prenatalna, obrazowanie rezonansem magnetycznym, ultrasonografia prenatalna, fetus; congenital abnormalities; prenatal diagnosis; magnetic resonance imaging; prenatal ultrasonography
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 209 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 209 KB

Hiperbilirubinemia noworodkowa a czas wprowadzenia badań przesiewowych diagnostycznych w cukrzycy ciężarnych
Autor Krystyna Stencel-Gabriel, Anna Woloszczyk, Anna Białończyk, Izabela Jabcon
Słowa kluczowe: ciąża cukrzycowa; powikłania; hiperbilirubinemia; makrosomia; gestational diabetes mellitus; complications; hyperbilirubinemia; macrosomia
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 189 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 189 KB

Ocena nasilenia lęku przed operacjami ginekologicznymi
Autor Magdalena Derewianka-Polak, Grzegorz Polak, Marcin Bobiński, Wiesława Bednarek, Jan Kotarski, Krzysztof Kułak, Marcin Olajossy
Słowa kluczowe: lęk przedoperacyjny; operacja ginekologiczna, preoperative anxiety; gynaecologic surgery
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 63 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 63 KB

Aktywność fizyczna osób transseksualnych w różnych okresach życia i na różnych etapach leczenia i diagnostyki
Autor Katarzyna Zborowska, Daria Jorg, Michał Berestecki, Violetta Skrzypulec-Plinta
Słowa kluczowe: transseksualizm, aktywność fizyczna, okresy życia, diagnostyka i leczenie, transsexualism, physical activity, stages of life, diagnosis and treatment
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 72 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 72 KB

EllaOne – wiedza i opinia studentów – część pierwsza
Autor Daria Jorg, Katarzyna Zborowska, Violetta Skrzypulec-Plinta
Słowa kluczowe: antykoncepcja postkoitalna, octan uliprystalu, ellaOne, wiedza i opinia, post-coital contraception, ulipristal acetate, ellaOne, knowledge and opinion
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 272 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 272 KB

Wytrzewienie jako powikłanie po histerektomii przezpochwowej – opis przypadku
Autor Agnieszka Bąk, Jacek Kampa, Agnieszka Mitka, Łukasz Noras
Słowa kluczowe: wytrzewienie przezpochwowe; histerektomia; rozejście mankietu pochwy; vaginal evisceration; hysterectomy; vaginal cuff dehiscence
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 86 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 86 KB

Postępowanie w ciąży powikłanej nadciśnieniem przewlekłym
Autor Dorota Darmochwał-Kolarz, Monika Przegalińska-Kałamucka,Dariusz Śliwa, Jan Oleszczuk
Słowa kluczowe: nadciśnienie przewlekłe; ciąża; chronic hypertension; pregnancy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 70 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 70 KB

Poziom i struktura stresu wcześniactwa u kobiet po porodzie przedwczesnym – implikacje do działań podejmowanych przez personel medyczny wobec rodziców
Autor Aneta Libera, Bożena Leszczyńska-Gorzelak, Jan Oleszczuk
Słowa kluczowe: poród przedwczesny; stres; Skala Stresu Rodziców: OITN [SSR:OITN]; psycholog; premature labor; stress; Polish Neonatal Parental Stress Scale [SSR: OITN]; psychology
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 91 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 91 KB

Indukcja porodu w świetle aktualnego piśmiennictwa
Autor Hubert Huras, Małgorzata Radoń-Pokracka, Teresa Górnisiewicz, Katarzyna Kuśmierska-Urban
Słowa kluczowe: poród; indukcja produ; rekomendacje; poród; indukcja porodu; rekomendacje
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 68 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 68 KB

Patogeny grupy TORCH – drogi transmisji, diagnostyka i profilaktyka zakażeń
Autor Karol Laskowski, Marta Fiedoruk, Małgorzata Tokarska-Rodak
Słowa kluczowe: TORCH, ciąża, płód, zakażenie, diagnostyka, profilaktyka, TORCH, pregnancy, fetus, infection, diagnostics, prevention
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 80 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 80 KB

Ocena skuteczności destrukcji endometrium przy użyciu termicznych balonów śródmacicznych
Autor Tahar Ben Rhaiem, Jarosław Karoń, Marta Kochanowicz
Słowa kluczowe: destrukcja endometrium; termoablacja; DUB (dysfunctional uterine bleeding); balon śródmaciczny; nieprawidłowe krwawienia maciczne; metrorrhagia; endometrial destruction, thermal ablation, DUB (dysfunctional uterine bleeding), intrauterine balloon, abnormal uterine bleeding, metrorrhagia
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 68 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 68 KB

Powikłania po zabiegach ginekologicznych
Autor Kamila Trepka, Iwona Janosz, Piotr Bodzek, Andrzej Brenk, Anita Olejek
Słowa kluczowe: powikłania; histerektomia; czynniki ryzyka; profilaktyka; complications; hysterectomy; risk factors; prophylaxis
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 69 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 69 KB

Zmiany hormonalne u kobiet w okresie okołomenopauzalnym
Autor Jarosław von Mach Szczypiński, Stanisław Stanosz, Ewa Żochowska, Jakub Kościuszkiewicz
Słowa kluczowe: gonadotropina; serotonina; prolaktyna; estrogeny; progesteron; : gonadotropin; serotonin; prolactin; estrogens; progesterone
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 62 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 62 KB

Mięśniaki macicy w ciąży – opis przypadku
Autor Marta Kochanowicz, Jarosław Karoń, Tahar Ben Rhaiem
Słowa kluczowe: mięśniaki; ciąża; poród; myomektomia; leiomyomas; pregnancy; labor; myomectomy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 59 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 59 KB

Sprawozdanie z VII Warszawskiego Seminarium Neurourologii – „Czy w Polsce stać nas na leczenie pęcherza neurogennego?”
Autor ,-
Słowa kluczowe: ,-
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 131 KB

Wpływ zastosowania nowych kryteriów rozpoznania cukrzycy ciążowej na oczekiwaną częstość występowania GDM i powikłań w tej grupie
Autor LUIZA OLESZCZUK-MODZELEWSKA, KRZYSZTOF CZAJKOWSKI
Słowa kluczowe: cukrzyca ciążowa; kryteria rozpoznania GDM; wyniki położnicze; powikłania cukrzycy; gestational diabetes mellitus; GDM diagnostic criteria; obstetric outcomes; diabetes complications
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 136 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 136 KB

Elementy tworzące receptywność endometrium
Autor ANNA BEDNARSKA-CZERWIŃSKA, DARIUSZ MERCIK, MICHAŁ CZERWIŃSKI
Słowa kluczowe: receptywność endometrium; implantacja; markery receptywności; receptivity, endometrium, implantation, receptivity markers
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 131 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 131 KB

Stosowanie amoksycyliny z kwasem klawulanowym u kobiet z przedwczesnym pęknięciem błon płodowych w ciąży niedonoszonej a rozwój martwiczego zapalenia jelit u noworodków
Autor BARBARA ANNA KICEL-WESOŁOWSKA
Słowa kluczowe: amoksycylina z kwasem klawulanowym; przedwczesne pęknięcie błon płodowych; ciąża niedonoszona; martwicze zapalenie jelit; amoxicillin-clavulanic acid, preterm premature rupture of membranes, necrotizing enterocolitis
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 131 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 131 KB

Niepełnoletnia ciężarna – medyczne i prawne aspekty
Autor HUBERT HURAS, GRZEGORZ JORDAN, KRZYSZTOF RYTLEWSKI
Słowa kluczowe: ciężarna; małoletni; prawa pacjenta; orzecznictwo sądowe; pregnant, minor, patient’s rights, jurisprudence
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 124 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 124 KB

Elektroniczne ciągłe monitorowanie czynności serca płodu a zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia
Autor MARIOLA MACHURA, RYSZARD PORĘBA, VIOLETTA SKRZYPULEC-PLINTA, URSZULA SIOMA-MARKOWSKA, PATRYCJA KRAWCZYK, SYLWIA KUBASZEWSKA
Słowa kluczowe: poród fizjologiczny; stan płodu; kardiotokografia; natural childbirth; condition of the foetus; cardiocotography
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 163 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 163 KB

Zjawisko nadpłodnienia – od starożytności do czasów współczesnych
Autor PAWEŁ JONCZYK
Słowa kluczowe: nadpłodnienie; ciąża wielopłodowa; poliowulacja; mitologia; zapłodnienie in vitro; superfecundation; multiple pregnancy; polyovulation; mythology; in vitro fertilization
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 247 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 247 KB

Niedokrwistość aplastyczna a ciąża – opis przypadku
Autor AJA KUFELNICKA-BABOUT, ANNA SZMIGIELSKA-KAPŁON, JAROSŁAW KALINKA
Słowa kluczowe: anemia aplastyczna; ciąża; krwotok okołoporodowy, aplastic anemia; pregnancy; perinatal hemorrhage
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 240 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 240 KB

Guz jajnika w ciąży – opis przypadku i przegląd literatury
Autor ANNA MARKOWSKA, EMILIA POŁCZYŃSKA-KANIAK, KRZYSZTOF DREWS
Słowa kluczowe: guz jajnika; ciąża; leczenie operacyjne; ovarian tumor; pregnancy; surgical treatment
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 189 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 189 KB

Zastosowanie szwu B-Lyncha w krwotoku podczas cięcia cesarskiego
Autor TOMASZ JARZĘBSKI, PATRYCJA STAŃCZYK, AGNIESZKA ŻALIŃSKA, WOJCIECH KAZIMIERAK, MARTA BACZYŃSKA, JAROSŁAW KALINKA
Słowa kluczowe: postpartum hemorrhage, B-Lynch suture, Cesarean section, krwotok poporodowy; szew B-Lyncha; cięcie cesarskie
IC™ Value 5.45
Załącznik

Terapia komórkami macierzystymi in utero
Autor BEATA BIELEC, RAFAŁ STOJKO
Słowa kluczowe: komórka macierzysta; transplantacja in utero; terapia komórkowa; stem cell; in utero transplantation; cell therapy
IC™ Value 5.45
Załącznik

Zagnieżdżenie zarodka w macicy – ważny etap rozwoju ciąży
Autor ANNA BEDNARSKA-CZERWIŃSKA, DARIUSZ MERCIK, MICHAŁ CZERWIŃSKI
Słowa kluczowe: zagnieżdżenie; metabolizm blastocysty; receptywność endometrium, implantation, blastocyst metabolism, endometrial receptivity
IC™ Value 5.45
Załącznik

Embriologia bliźniąt syjamskich – co wiemy dziś o mechanizmach ich powstawania?
Autor LEOPOLD ŚLIWA, BARBARA MACURA
Słowa kluczowe: bliźnięta syjamskie (połączone); embriologia; etiologia; Siamese (conjoined) twins; embryology; etiology
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 120 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 120 KB

Opinie kobiet dotyczące możliwości wyboru cięcia cesarskiego na życzenie oraz roli anestezjologa podczas porodu
Autor EWA PODWIŃSKA, IWONA JANOSZ, PIOTR BODZEK, ANDRZEJ BRENK, ANITA OLEJEK
Słowa kluczowe: ciąża; cięcie cesarskie; znieczulenie; pregnancy; cesarean section; anaesthetic
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 120 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 120 KB

Mięśniaki macicy – metody leczenia
Autor AGATA SIDŁO-STAWOWY, KATARZYNA NOWAK, SYLWIA NOWAK, AGNIESZKA DROSDZOL-COP, VIOLETTA SKRZYPULEC-PLINTA, ANNA JANIK
Słowa kluczowe: mięśniaki macicy; leczenie; uterine fibroids; treatment
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 133 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 133 KB

Syndrom kuwady z perspektywy personelu medycznego oraz partnerek przyszłych ojców
Autor BOGUMIŁA KIEŁBRATOWSKA, MARIA KAŹMIERCZAK, JUSTYNA MICHAŁEK, URSZULA SIOMA-MARKOWSKA
Słowa kluczowe: Syndrom kuwady; ciąża; personel medyczny; kobiety ciężarne; Couvade syndrome; pregnancy; health personnel; pregnant women
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 183 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 183 KB

Zawartość witaminy D w preparatach dla kobiet ciężarnych w kontekście aktualnej profilaktyki jej niedoborów u matek i noworodków
Autor REGINA WIERZEJSKA
Słowa kluczowe: witamina D; preparaty; suplementacja; ciąża; niemowlęta; vitamin D; over the counter drug; supplementation; pregnancy; newborns
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 139 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 139 KB

Depresja i lęk w okresie ciąży jako czynnik ryzyka wcześniactwa oraz niskiej masy urodzeniowej – przegląd badań
Autor MAGDALENA CHRZAN-DĘTKOŚ
Słowa kluczowe: depresja; stan psychiczny ciężarnej; wcześniactwo; niska masa urodzeniowa; depression, maternal mental health, prematurity, low birth weight
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 120 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 120 KB

Występowanie nerwiaka w okolicy miednicy mniejszej u kobiet – przegląd literatury i opis przypadku
Autor DOBROSŁAWA L. SIKORA-SZCZĘŚNIAK, GRZEGORZ SZCZĘŚNIAK, WACŁAW SIKORA
Słowa kluczowe: ancientschwannoma przestrzeni zaotrzewnowej; cięcie cesarskie; okołoporodowe wycięcie macicy, retroperitoneal ancient schwannoma; caesareansection; peripartumhysterectomy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 120 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 120 KB

Zastosowanie multipotencjalnych komórek macierzystych z galarety Whartona we współczesnej medycynie – część I
Autor DARIUSZ BORUCZKOWSKI, KATARZYNA PAWELEC, MACIEJ BORUCZKOWSKI, DOMINIKA GŁADYSZ
Słowa kluczowe: galareta Whartona; mezenchymalne komórki macierzyste; zastosowanie; Wharton’s jelly; mesenchymal stem cells; application
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 161 KB

Wpływ postępu w terapii i wielospecjalistycznej opiece medycznej na poprawę jakości życia kobiet chorych na padaczkę planujących macierzyństwo
Autor STEFAN MILLER, EWA WITKOWSKA, MAŁGORZATA SOBCZAK, ZOFIA REBEŚ, PRZEMYSŁAW OSZUKOWSKI, PIOTR WOŹNIAK
Słowa kluczowe: padaczka; ciąża; leki przeciwpadaczkowe; postęp w terapii; epilepsy; pregnancy; antiepileptic drugs, advances in therapy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 241 KB

Wskazania do cięcia cesarskiego według NICE
Autor DAMIAN SKRYPNIK, KATARZYNA MUSIALIK, KATARZYNA SKRYPNIK
Słowa kluczowe: cięcie cesarskie; wskazania; NICE; cesarean section; indications; NICE
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 167 KB

Umieralność okołoporodowa płodów i noworodków w Polsce w latach 1960–2010
Autor BEATA LEŚNICZAK, GRZEGORZ KRASOMSKI, BOGUSŁAWA RUDNICKA, EWA PIEKARSKA, PRZEMYSŁAW OSZUKOWSKI, PIOTR WOŹNIAK
Słowa kluczowe: umieralność okołoporodowa; urodzenia martwe; zgony noworodków; perinatal mortality; Stillbirths; neonatal deaths
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 163 KB

Znaczenie matczynych czynników ryzyka powikłań ciąży ze szczególnym uwzględnieniem porodu przedwczesnego
Autor IZABELA MIKULAK, AGNIESZKA JODZIS, MARIA KATARZYNA BORSZEWSKA-KORNACKA, KRZYSZTOF CZAJKOWSKI
Słowa kluczowe: poród przedwczesny; przedwczesne pęknięcie błon płodowych; niewydolność szyjki macicy; cukrzyca ciężarnych; nadciśnienie indukowane ciążą; premature delivery; premature rupture of amniotic sac; cervical incompetence; pregnancy-related diabetes; pregnancy-induced hypertension
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 311 KB

Czynniki wpływające na powstawanie bliźniąt – część IV – laktacja
Autor WITOLD MALINOWSKI, DOROTA ĆWIEK
Słowa kluczowe: ciąża bliźniacza; laktacja; twin pregnancy; lactation
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 133 KB

Obawy prenatalne kobiet w ciąży prawidłowej i zagrożonej – analiza wpływu czynników ryzyka i czynników ochronnych
Autor MICHALINA ILSKA, ANNA KOŁODZIEJ-ZALESKA, ALEKSANDER ILSKI
Słowa kluczowe: ciąża zagrożona; ciąża; obawy; czynniki ryzyka; high-risk pregnancy; pregnancy; anxiety; risk factor
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 155 KB

Stosowanie antykoncepcji w grupie studentek uczelni wyższych – badanie pilotażowe
Autor ANGELIKA HEJMEJ, KAMIL PEROŃCZYK, ROBERT KOWALCZYK, KRZYSZTOF NOWOSIELSKI, KATARZYNA WASZYŃSKA, ZBIGNIEW LEW-STAROWICZ
Słowa kluczowe: antykoncepcja; seksualność; aktywność seksualna; inicjacja seksualna; czynniki; contraception; sexuality; sexual activity; sexual initiation; factors
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 152 KB

Jakość życia seksualnego kobiet z niepełnosprawnością fizyczną
Autor AGNIESZKA DROSDZOL-COP, KATARZYNA SZUŚCIK, ADAM SZUŚCIK, RYSZARD PLINTA, MAGDALENA JAGIEŁA, VIOLETTA SKRZYPULEC-PLINTA
Słowa kluczowe: niepełnosprawność fizyczna; seksualność; pożądanie seksualne, physical disability; sexuality; sexual desire
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 153 KB

Ciąża śródścienna – rzadki przypadek ciąży ektopowej i trudności terapeutyczne
Autor MICHAŁ MIGDA, KATARZYNA GIERYN, MARIAN MIGDA, MAREK MALEŃCZYK
Słowa kluczowe: ciąża śródścienna; laparotomia; trudność terapeutyczne; interstitial pregnancy; laparotomy; management difficulties
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 172 KB

Ciąża i poród po leczeniu nowotworów złośliwych narządów płciowych – opis przypadków
Autor SYLWESTER KUBIK , MAŁGORZATA MOSZYŃSKA-ZIELIŃSKA, HANNA KRZEWIŃSKA-CZERNIECKA, LESZEK ŻYTKO, LESZEK GOTTWALD
Słowa kluczowe: nowotwory złośliwe ginekologiczne; ciąża; poród; powikłania; malignant neoplasms gynecologic; pregnancy; delivery; complications
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 141 KB

Prenatalne zmiany w rozwoju płodu i łożyska indukowane paleniem tytoniu
Autor MAŁGORZATA WACHULSKA, ANETA SKONIECKA, AGATA TYMIŃSKA, MIROSŁAWA CICHOREK
Słowa kluczowe: płód; palenie tytoniu; łożysko; badania prenatalne, fetus; tobacco smoking; placenta; prenatal examinations
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 263 KB

Cięcie cesarskie w aspekcie psychologicznym
Autor ANDRZEJ JAWOROWSKI, ALFRED REROŃ, PIOTR OSSOWSKI
Słowa kluczowe: cięcie cesarskie; czynniki ryzyka; położnicze powikłania porodu, caesarean section; risk factors; obstetric labor complications
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 154 KB

Zakażenie wirusem opryszczki pospolitej u kobiet ciężarnych z uwzględnieniem możliwości diagnostycznych w Polsce
Autor URSZULA JURKOWSKA, EWA DMOCH-GAJZLERSKA, AGNIESZKA WYROZĘBSKA
Słowa kluczowe: wirus opryszczki pospolitej typ1; wirus opryszczki pospolitej typ 2; ciąża; opieka okołoporodowa; the human herpesvirus 1; the human herpesvirus 2; pregnancy; obstetric care
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 768 KB

Ocena ryzyka obturacyjnego bezdechu sennego w trzecim trymestrze ciąży
Autor MICHAŁ SKOCZYLAS, ANNA ŁĘGOWIK, PAULINA KRAWCZYK, JAROSŁAW KALINK
Słowa kluczowe: ciąża; depresja poporodowa; bezsenność, pregnancy; postpartum depression; insomni
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 218 KB

Postępowanie fizykalne w osteoporozie pomenopauzalnej – przegląd badań
Autor MAGDALENA WEBER-RAJEK, KATARZYNA CIECHANOWSKA
Słowa kluczowe: osteoporoza; postępowanie fizykalne, osteoporosis; physical treatment
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 131 KB

Zastosowanie metod fizjoterapeutycznych w leczeniu dolegliwości bólowych u kobiet w ciąży
Autor DARIUSZ ZAROTYŃSKI, EWELINA SERWATKA, JOLANTA MAZUR-GACHOWSKA, BARTOSZ CZUBA
Słowa kluczowe: ciąża; ból; metody fizjoterapeutyczne; pregnancy; pain; methods of physical therapy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 252 KB

Analiza czynników społecznych, demograficznych i psychicznych u kobiet leczonych z powodu niepłodności
Autor ALEKSANDRA BAKUNOWICZ, ANDRZEJ BRENK, ANITA OLEJEK
Słowa kluczowe: niepłodność żeńska; przyczyny; czynniki społeczne; female infertility; causes; social factors
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 155 KB

Zawodowa jakość życia polskich ginekologów i położników
Autor KRZYSZTOF GOJDŹ, MONIKA BĄK-SOSNOWSKA, SEBASTIAN KOŁODZIEJ, WIKTOR ZAJCHROWSKI,VIOLETTA SKRZYPULEC-PLINTA
Słowa kluczowe: wypalenie zawodowe; wtórny uraz; satysfakcja zawodowa; jakość życia; occupational burnout; secondary trauma; job satisfaction; quality of life
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 157 KB

Tajemnica początku życia i sekret narodzin w dawnej Polsce
Autor BEATA LEŚNICZAK, NADZIEJA CHWIEROT, GRZEGORZ KRASOMSKI
Słowa kluczowe: medycyna ludowa; ciąża, poród; przesądy; zabobony; folk medicine; pregnancy; childbirth; superstitions; prejudices
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 126 KB

Choroba von Willebranda z punktu widzenia położnika – opis przypadków
Autor MAŁGORZATA ZEMBALA-SZCZERBA, HUBERT HURAS
Słowa kluczowe: choroba von Willebranda; wrodzone zaburzenia krzepnięcia; powikłania porodu; cięcie cesarskie, von Willebrand disease; congenital coagulopathies, birth complications; caesarian sect
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 128 KB

Rekomendacje grupy ekspertów Sekcji Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dla lekarzy w zakresie postępowania z ofiarami przestępstw przeciwko wolności seksualnej i przemocy w rodzinie
Autor Violetta Skrzypulec-Plinta, Agnieszka Drosdzol-Cop, Ewa M. Guzik-Makaruk, Urszula Drozdowska, Dorota Huzarska, Anna B. Kluz-Kowal, Jagna Rumińska, Michał Ciupa, Waldemar Cop
Słowa kluczowe:
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 217 KB

Ocena stężeń przeciwciał przeciwko białku szoku cieplnego Hsp65 u kobiet z rakiem endometrium
Autor PIOTR BODZEK, MIROSŁAW OGRODNIK, IWONA JANOSZ-GAŁDYŚ, KATARZYNA OLSZAK-WĄSIK, ANITA OLEJEK
Słowa kluczowe: rak endometrium; białko szoku cieplnego Hsp65, endometrial cancer; heat shock protein (HSP-65)
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 130 KB

Czy warto rozważać zastosowanie radioterapii uzupełniającej po mastektomii w leczeniu uzupełniającym raka piersi z zajęciem węzłów chłonnych?
Autor MOHAMMED A OSMAN, MOHAMMAD S ELKADY, KHALID E NASR
Słowa kluczowe: radioterapia; piersi; przeżycie; grupa; toksyczność, radiotherapy; breast; survival; group; toxicity
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 237 KB

Rola gospodarki żelazowej u kobiet z zespołem policystycznych jajników
Autor DAGMARA PLUTA, PAWEŁ MADEJ, MARTA MAKSYM
Słowa kluczowe: zespół policystycznych jajników; metabolizm żelaza; nadmiar żelaza, polycystic ovary syndrome; iron metabolism; iron overload;
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 215 KB

Potencjalna rola peptydów antydrobnoustrojowych oraz witaminy D w leczeniu Bacterial Vaginosis
Autor TOMASZ JARZĘBSKI, MARTA BACZYŃSKA, JAROSŁAW KALINKA
Słowa kluczowe: witamina D; katelicydyna; defensyny; waginoza bakteryjna, Vitamin D; cathelicidins; defensins; bacterial vaginosis
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 171 KB

Rola nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 w profilaktyce stanu przedrzucawkowego
Autor DOROTA DARMOCHWAŁ-KOLARZ
Słowa kluczowe: nienasycone kwasy tłuszczowe; stan przedrzucawkowy; profilaktyka, unsaturated fatty acids, pre-eclampsia; prophylaxis
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 142 KB

Zaburzenia snu u kobiet w ciąży
Autor MICHAŁ SKOCZYLAS, ANNA ŁĘGOWIK, PAULINA KRAWCZYK, JAROSŁAW KALINKA
Słowa kluczowe: ciąża; kobieta; senność dzienna, pregnancy; women; daytime sleepiness
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 342 KB

Występowanie nowotworów narządów płciowych u kobiet w poszczególnych przedziałach wiekowych z uwzględnieniem okresu okołomenopauzalnego
Autor BEATA NAWORSKA, AGNIESZKA SARWIŃSKA, MARIOLA CZAJKOWSKA
Słowa kluczowe: nowotwory narządu rodnego; menopauza, tumours of the female reproductive organs; menopause
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 165 KB

Małowodzie idiopatyczne na przełomie pierwszego i drugiego trymestru ciąży – opis przypadku
Autor ADRIANNA KONDRACKA, ALEKSANDRA STUPAK, ARKADIUSZ KRZYŻANOWSKI, DARIUSZ SWATOWSKI, ANNA KWAŚNIEWSKA
Słowa kluczowe: małowodzie idiopatyczne; ciąża; pierwszy trymestr; leczenie, oligohydramnios isolated; first trimester pregnancy; management
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 311 KB

Nawracająca torbiel pochwy u 12. letniej pacjentki po usunięciu ciała obcego z dróg rodnych – opis przypadku
Autor OKSANA SZOSTAK, KRZYSZTOF CZAJKOWSKI
Słowa kluczowe: torbiel pochwy; ciało obce, hematocolpos; foreign body
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 125 KB

Sprawozdanie z XXIV Europejskiego Kongresu Medycyny Perinatalnej Florencja 4-7 czerwca 2014r.
Autor HUBERT HURAS, ALFRED REROŃ
Słowa kluczowe:
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 250 KB

Rola wybranych polimorfizmów genów kodujących cytokiny IL-1ß, IL1ra, IL-6 i TNFα w patogenezie porodu przedwczesnego
Autor MARCIN SERAFIN, JAROSŁAW KALINKA
Słowa kluczowe: poród przedwczesny; PPROM; cytokiny; polimorfizm genu
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 329 KB

Wpływ BMI oraz hiperlipidemii na poziom wybranych markerów biochemicznych stresu oksydacyjnego oraz ryzyka przedwczesnego pęknięcia pęcherza płodowego
Autor HUBERT HURAS, MAŁGORZATA RADOŃ-POKRACKA, MACIEJ SZYMIK, ROBERT JACH
Słowa kluczowe: przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego; indeks masy ciała; zaburzenia gospodarki lipidowej
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 150 KB

Ocena stężeń białka szoku termicznego Hsp60 u kobiet ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym ciążowym w III trymestrze ciąży i po porodzie
Autor PIOTR BODZEK, PIOTR STOŁTNY, IWONA JANOSZ-GAŁDYŚ, ANITA OLEJEK
Słowa kluczowe: ciąża; białko szoku termicznego Hsp60; nadciśenienie tętnicze
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 132 KB

Reakcje kobiet po stracie ciąży oraz zachowania partnerów
Autor KATARZYNA SIKORA
Słowa kluczowe: poronienie; psychologiczne konsekwencje; żal po stracie ciąży
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 383 KB

Zawał mięśnia sercowego w ciąży – opis przypadku
Autor AGNIESZKA LEDNIOWSKA, JANUSZ PROKOPCZUK, JAROSŁAW KAROŃ, STEFAN SAMBORSKI, JAROSŁAW STACHURA
Słowa kluczowe: ciąża; zawał mięśnia sercowego; angioplastyka
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 196 KB

Znaczenie niedomykalności zastawki trójdzielnej w I trymestrze ciąży dla dalszych losów płodu
Autor ANNA WÓJTOWICZ, HUBERT HURAS, MAGDALENA NOWAK, DAGNA OCHREM, ROBERT JACH, ALFRED REROŃ
Słowa kluczowe: zastawka trójdzielna; niedomykalność; płód; ciąża
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 297 KB

Idiopatyczne ziarniniakowe zapalenie piersi u ciężarnej – opis przypadku
Autor SŁAWOMIR SZYMAŃSKI, KATARZYNA SZCZERBA, WITOLD MALINOWSKI, RAFAŁ ŚWIDERSKI, WOJCIECH TRZECIAK
Słowa kluczowe: idiopatyczne ziarniniakowe zapalenie piersi; guz piersi; zapalenie stawów; rumień guzowaty
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 155 KB

Delecja interstycjalna w chromosomie 8 (8p23.1) skojarzona z zespołem Mayer-Rokitansky-Küstner-Hauser (MRKH)
Autor PAWEŁ MADEJ, ANTONI PYRKOSZ, GRZEGORZ FRANIK, ANNA CZECH-MADEJ, SZYMON CZECH, MARTYNA ZBICIAK
Słowa kluczowe: chromosom 8; delecja; zespół MRKH;
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 123 KB

Komórki dendrytyczne w immunoterapii raka jajnika
Autor IWONA WERTEL, WIESŁAWA BEDNAREK, GRZEGORZ POLAK, JUSTYNA SURÓWKA, MONIKA KOSZŁA, JAN KOTARSKI
Słowa kluczowe: komórki dendrytyczne, rak jajnika, immunoterapia, DCs, ovarian cancer, immunotherapy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 152 KB

Udział limfocytów Th17 w mechanizmach immunologicznych poronienia samoistnego
Autor ANITA OLEJEK, IWONA GABRIEL, BOGDAN MAZUR
Słowa kluczowe: poronienie; limfocyty Th17; I trymestr, miscarriage, Th17 lymphocytes, first trimester
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 244 KB

Lęk przed operacją – niedoceniony problem w ginekologii operacyjnej
Autor MAGDALENA DEREWIANKA-POLAK, JAN KOTARSKI, WIESŁAWA BEDNAREK, GRZEGORZ POLAK, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA
Słowa kluczowe: lęk, operacja, anxiety, surgery
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 133 KB

Krwotok poporodowy – postępowanie ratunkowe
Autor MARTA SZULIK, KATARZYNA STOLORZ, RYSZARD PORĘBA
Słowa kluczowe: krwotok poporodowy; algorytm postêpowania; metody chirurgiczne, postpartum hemorrhage; algorrhythm for managing; surgical methods
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 489 KB

Ocena wdrażania standardu opieki okołoporodowej w aspekcie „10 kroków do udanego karmienia piersią”
Autor DANUTA MAŁAŃCZUK, PIOTR WOŹNIAK, EWA GULCZYŃSKA, BOGUSŁAWA RUDNICKA, BARBARA WROŃSKA, GRZEGORZ KRASOMSKI
Słowa kluczowe: karmienie piersią, standard opieki okołoporodowej, zalecenia dotyczące karmienia piersią, breastfeeding, perinatal care standards, recommendations for breasfeeding
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 214 KB

Zespół HELLP w 24. tygodniu ciąży – opis przypadku
Autor JAKUB ŚLIWA, SABINA GEJDEL-KOŁTUNIEWICZ, MARIUSZ ZIMMER
Słowa kluczowe: zespół HELLP; ciąża; węzeł prawdziwy pępowiny, HELLP syndrome; pregnancy; true knot of the umbilical cord
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 126 KB

Rola personelu medycznego i procedura postępowania w przypadku gwałtów i przemocy seksualnej
Autor ROBERT KOWALCZYK, VIOLETTA SKRZYPULEC-PLINTA, AGNIESZKA DROSDZOL-COP, KATARZYNA WASZYŃSKA
Słowa kluczowe: gwałt, ofiara gwałtu, algorytm postępowania, rape, rape victim, the algorithm of conduct
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 131 KB

Stanowisko Grupy Ekspertów na temat wpływu alkoholu na ciążę: stan wiedzy na 2014 rok
Autor ROMUALD DĘBSKI, TOMASZ PASZKOWSKI, MIROSŁAW WIELGOŚ, VIOLETTA SKRZYPULEC-PLINTA, JACEK TOMASZEWSKI
Słowa kluczowe:
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 192 KB

Rola obrazowania dyfuzyjnym rezonansem magnetycznym patologii nerek u płodu
Autor MAGDALENA NOWAK, HUBERT HURAS, IZABELA HERMAN-SUCHARSKA, MAŁGORZATA RADOŃ-POKRACKA, ROBERT JACH, ANNA DUBIS, ALFRED REROŃ
Słowa kluczowe: dyfuzyjny rezonans magnetyczny, płód, nerka, diffusion weighted imaging, magnetic resonance, fetus, kidn
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 150 KB

Demograficzne i mikrobiologiczne czynniki ryzyka nosicielstwa Streptococcus agalactiae u kobiet ciężarnych
Autor MARIA PROŚNIEWSKA, JAROSŁAW KALINKA
Słowa kluczowe: nosicielstwo, streptococcus agalactiae, czynnik ryzyka, carriage, Streptococcus agalactiae, risk factor
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 169 KB

Wyniki położnicze rodzących z cukrzycą ciążową
Autor ANNA RADOMSKA-GACKI, GRZEGORZ KRASOMSKI
Słowa kluczowe: cukrzyca ciążowa, noworodek matki chorej na cukrzycę, makrosomia, gestational diabetes mellitus, infant of diabetic mother, macrosomia
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 133 KB

Dane demograficzne i kliniczne kobiet, które podjęły decyzję o terminacji ciąży po stwierdzeniu letalnej wady wrodzonej u płodu
Autor ANNA MICHALIK, KRZYSZTOF PREIS
Słowa kluczowe: diagnostyka prenatalna, ciąża, wada wrodzona, prenatal testing, pregnancy, inborn malformation
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 230 KB

Czynniki wpływające na powstawanie bliźniąt
Autor WITOLD MALINOWSKI, BOGDAN WASILEWSKI
Słowa kluczowe: ciąża bliźniacza dwuzygotyczna, etiologia, dieta, dizygotic twinning, etiology, diet
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 140 KB

Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży
Autor BARBARA ANNA KICEL, JOANNA HOŁODY-ZARĘBA, PIOTR MICHAŁ KINALSKI
Słowa kluczowe: zachowania prozdrowotne, używki, ciąża, health behaviors, drugs, pregnancy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 141 KB

Ocena czynników ryzyka występowania raka błony śluzowej macicy u kobiet
Autor JOANNA HOŁODY-ZARĘBA, PIOTR KINALSKI, MACIEJ KINALSKI
Słowa kluczowe: czynniki ryzyka, rak, endometrium, risk factors, cancer, endometrial
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 162 KB

Wpływ dopochwowej niehormonalnej terapii zawierającej kwas hialuronowy, glikogen i kwas mlekowy na życie seksualne i nasilenie zmian atroficznych sromu i pochwy u kobiet po menopauzie
Autor VIOLETTA SKRZYPULEC-PLINTA, ROMUALD DĘBSKI, TOMASZ PASZKOWSKI, RYSZARD PORĘBA, AGNIESZKA DROSDZOL-COP
Słowa kluczowe: atrofia sromu i pochwy, kwas hialuronowy, menopauza, seksualność, vulvovaginal atrophy, hyaluronic acid, menopause, sexuality
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 145 KB

Ocena życia seksualnego i samoocena kobiet stosujących doustną antykoncepcję hormonalną zawierającą 20μg etynyloestradiolu oraz 75μg gestodenu
Autor AGNIESZKA DROSDZOL-COP, MARCIN SADŁOCHA, AGATA SIDŁO-STAWOWY, DOMINIKA SAJDAK, VIOLETTA SKRZYPULEC-PLINTA
Słowa kluczowe: doustna antykoncepcja hormonalna, gestoden, seksualność, samoocena, oral hormonal contraception, gestodene, sexuality, self-esteem
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 150 KB

Gwałt – tło psychospołeczne zjawiska oraz ujęcie prawne przestępstwa
Autor ROBERT KOWALCZYK, VIOLETTA SKRZYPULEC-PLINTA, AGNIESZKA DROSDZOL-COP, KATARZYNA WASZYŃSKA, KAMIL TOMASZEWSKI, EWELINA BAZYLUK, KRYSTYNA MARZEC–HOLKA
Słowa kluczowe: gwałt, ofiara gwałtu, sprawca gwałtu, obcowanie płciowe, czynności seksualne, rape, rape victim, perpetrator of rape, sexual intercourse, sexual activity
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 139 KB

Czynniki ryzyka wysiłkowego nietrzymania moczu u pielęgniarek
Autor WIOLETTA CZERWIŃSKA-OPARA, JÓZEF OPARA
Słowa kluczowe: wysiłkowe nietrzymanie moczu u kobiet, czynniki ryzyka, stress incontinence in women, risk factors
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 148 KB

Postępowanie kliniczne w stanie przedrzucawkowym i rzucawce
Autor DOROTA DARMOCHWAŁ-KOLARZ, BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK, DOMINIK DŁUSKI, ANITA CHARA, MICHAŁ KORZENIEWSKI, JAN OLESZCZUK
Słowa kluczowe: ciąża, stan przedrzucawkowy, rzucawka, zespół HELLP
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 182 KB

Poród przedwczesny – aktualne sposoby postępowania
Autor ELŻBIETA PONIEDZIAŁEK-CZAJKOWSKA, RADZISŁAW MIERZYŃSKI, BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK, DARIUSZ SZYMULA, JAN OLESZCZUK
Słowa kluczowe: pród przedwczesny, leczenie porodu przedwczesnego, tokolityki
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 163 KB

Ciąża ektopowa – zagrożenia
Autor TOMASZ OPALA, JOANNA NIEPSUJ-BINIAŚ
Słowa kluczowe: ciąża ektopowa, śmiertelność, leczenie
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 125 KB

Czynniki wpływające na spontaniczne powstawanie bliźniąt dwuzygotycznych – wiek matki
Autor WITOLD MALINOWSKI, KATARZYNA SZCZERBA
Słowa kluczowe: ciąża bliźniacza dwuzygotyczna, etiologia, wiek kobiety
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 145 KB

Metody fizykalne łagodzące następstwa episiotomii– przegląd piśmiennictwa
Autor MAGDALENA WEBER-RAJEK, KATARZYNA CIECHANOWSKA-MENDYK
Słowa kluczowe: episiotomia, metody fizykalne
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 138 KB

Wartość oznaczeń HE4 we wczesnej diagnostyce raka jajnika
Autor KRZYSZTOF KUŁAK, GRZEGORZ POLAK, WIESŁAWA BEDNAREK, KAROLINA FRĄSZCZAK, JAN KOTARSKI
Słowa kluczowe: HE4, CA 125, Rak jajnika, ROMA
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 130 KB

Medycyna chińska w okresie okołomenopauzalnym
Autor AGNIESZKA DROSDZOL-COP, MAŁGORZATA MOLENDA, MARIUSZ MOLENDA, VIOLETTA SKRZYPULEC-PLINTA
Słowa kluczowe: medycyna chińska; akupunktura; menopauza; okres okołomenopauzalny
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 126 KB

Wybrane psychologiczne aspekty życia par małżeńskich w kontekście przyczyn niepłodności
Autor ANETA LIBERA, MARTA MISIUDA, BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK, JAN OLESZCZUK
Słowa kluczowe: niepłodność; problemy psychologiczne
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 144 KB

Kwalifikacje zawodowe położnych a standard opieki okołoporodowej
Autor DOMINIKA KRÓWKA, AGNIESZKA ŻUR
Słowa kluczowe: standard opieki okołoporodowej, ciąża, poród, położna
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 206 KB

Prenatalna diagnoza braku przewodu żylnego – opis przypadku
Autor ANNA WÓJTOWICZ, ZBIGNIEW KORDON, HUBERT HURAS
Słowa kluczowe: agenezja przewodu żylnego, diagnostyka prenatalna, ultrasonografia
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 459 KB

Choroba Graves’a a powikłania położnicze
Autor DOMINIKA STETTNER, KRZYSZTOF RYTLEWSKI, HUBERT HURAS, ANNA WÓJTOWICZ, ALFRED REROŃ
Słowa kluczowe: ciąża, nadczynność tarczycy, choroba Graves'a, pregnancy, hyperthyroidism, Graves’ disease
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 165 KB

Markery stresu oksydacyjnego podczas porodu u pacjentek z przedwczesnym odpływaniem płynu owodniowego
Autor HURAS HUBERT, WÓJTOWICZ ANNA, RADOŃ-POKRACKA MAŁGORZATA, STETTNER DOMINIKA, REROŃ ALFRED, RYTLEWSKI KRZYSZTOF, JACH ROBERT
Słowa kluczowe: stres oksydacyjny, przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego, metaloproteinaza, oxidative stress, preterm rupture of membranes, metalloproteinase
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 139 KB

TTTS – współczesne trendy w diagnostyce i postępowaniu
Autor MAŁGORZATA ŚWIĄTKOWSKA-FREUND, KRZYSZTOF PREIS
Słowa kluczowe: zespół przetoczenia pomiędzy płodami, ciąża bliźniacza, fetoskopia, laser, twin-to-twin transfusion syndrome, twin pregnancy, fetoscopy, laser
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 131 KB

Kiedy można zostać matką bliźniąt?
Autor WITOLD MALINOWSKI, KATARZYNA SZCZERBA
Słowa kluczowe: ciąża bliźniacza dwuzygotyczna, etiologia, epidemiologia, dizygotic twinning, etiology, epidemiology
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 154 KB

Występowanie zespołu policystycznych jajników u dziewcząt leczonych analogiem GnRH z powodu przedwczesnego dojrzewania płciowego
Autor AGNIESZKA DROSDZOL-COP, AGATA SIDŁO-STAWOWY, ANETA GAWLIK, VIOLETTA SKRZYPULEC-PLINTA
Słowa kluczowe: zespół policystycznych jajników, analogi GnRH, przedwczesne dojrzewanie, polycystic ovary syndrome, GnRH analogues, precocious puberty
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 135 KB

Napadowy całkowity blok serca u kobiety w ciąży
Autor DOMINIKA ZIELIŃSKA, LUDMIŁA DANIŁOWICZ-SZYMANOWICZ, PIOTR NIEDOSZYTKO, JANUSZ SIEBERT, ŁUKASZ SZUMOWSKI
Słowa kluczowe: ciąża, całkowity blok serca, stymulator serca, pregnancy, complete atrioventricular block, pacemaker
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 354 KB

Prenatalna diagnoza ciąży heterotopowej – opis przypadku
Autor JÓZEF KRAWCZYK, DARIUSZ BOROWSKI, KRZYSZTOF DREWS, MIROSŁAW WIELGOŚ
Słowa kluczowe: ciąża ektopowa, ciąża heterotopowa, ultrasonografia, ectopic pregnancy, heterotopic pregnancy, ultrasonography
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 236 KB

Skręt macicy z mięśniakiem trzonu w 14 tygodniu ciąży
Autor DOBROSŁAWA L. SIKORA-SZCZĘŚNIAK, GRZEGORZ SZCZĘŚNIAK, WACŁAW SIKORA
Słowa kluczowe: skręt macicy w ciąży, miomektomia w ciąży, uterine torsion in pregnancy, myomectomy in pregnancy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 128 KB

Leczenie przetok pochwowo-odbytniczych metodą Hipokratesa
Autor JAROSŁAW KAROŃ, AGNIESZKA LEDNIOWSKA
Słowa kluczowe: przetoka pochwowo-odbytnicza, metoda Hipokratesa, leczenie, rectovaginal fistula, Hippocratic method, treatment
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 119 KB

Gruźlica otrzewnej imitująca rozsianego raka jajnika – opis przypadku
Autor JANUSZ POZOWSKI, KRZYSZTOF NOWOSIELSKI, KAMILA DUDZIK, RYSZARD PORĘBA
Słowa kluczowe: gruźlica narządu rodnego, gruźlica otrzewnej, rak jajnika, gynaecological tuberculosis, peritoneal tuberculosis, ovarian cancer
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 120 KB

Nowotwory narządu rodnego w ciąży
Autor KAZIMIERZ PITYŃSKI
Słowa kluczowe: ciąża, nowotwory narządu rodnego, postępowanie, pregnancy, gyneacological cancer, management
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 204 KB

Ewolucja postępowania Lubelskiego Zespołu Szybkiego Reagowania w Krwotokach w latach 2002-2012
Autor JAN OLESZCZUK, DARIUSZ SZYMULA, BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK, ELŻBIETA PONIEDZIAŁEK-ZAJKOWSKA RADZISŁAW MIERZYŃSKI, MAREK GRZECHNIK, BEATA MARCINIAK, KRZYSZTOF KAMIŃSKI
Słowa kluczowe: krwotok położniczy, regionalizacja, obstetrical hemorrhage, regionalization
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 165 KB

Ocena wpływu ciąży na aktywność seksualną kobiet
Autor HUBERT HURAS, PIOTR OSSOWSKI, ANNA WÓJTOWICZ, ALFRED REROŃ, ROBERT JACH
Słowa kluczowe: ciąża, seks, seksualność, kobieta, pregnancy, sex, sexuality, woman
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 386 KB

Pozapołożnicze przyczyny „ostrego brzucha” w przebiegu ciąży – przegląd najnowszych przypadków
Autor PAWEŁ MILART, TOMASZ PASZKOWSKI, EWA WOŹNIAKOWSKA, TOMASZ PALACZ, SŁAWOMIR WOŹNIAK, WOJCIECH WRONA, PIOTR SZKODZIAK, PIOTR CZUCZWAR, MACIEJ PASZKOWSKI, MAGDALENA KŁUDKA-STERNIK, KAMILA TRZECIAK
Słowa kluczowe: ciąża, ostry brzuch, obrazowanie diagnostyczne, pregnancy; abdomen, acute; diagnostic imaging
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 127 KB

Mezotelina nowym biomarkerem raka jajnika?
Autor BARTŁOMIEJ BARCZYŃSKI, KAROLINA FRĄSZCZAK, GRZEGORZ POLAK, JAN KOTARSKI
Słowa kluczowe: rak jajnika, biomarkery, mezotelina, CA125, HE4, ovarian cancer, biomarkers, mesothelin, CA125, HE4
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 137 KB

Porównanie wpływu wybranych terapii alternatywnych u dziewcząt z przewlekłym bólem miednicy mniejszej – przegląd piśmiennictwa
Autor AGNIESZKA DROSDZOL-COP, MAŁGORZATA MOLENDA, KRZYSZTOF MOLENDA, VIOLETTA SKRZYPULEC-PLINTA
Słowa kluczowe: akupunktura; akupresura; przewlekły ból miednicy mniejszej, acupuncture; acupressure; chronic pelvic pain
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 135 KB

Osłabienie jako objaw prodromalany w zespole HELLP – opis przypadku
Autor KRZYSZTOF NOWOSIELSKI, IZABELA ULMAN-WŁODARZ, KAMILA DUDZIK, JANUSZ POZOWSKI, KRZYSZTOF SODOWSKI, RYSZARD PORĘBA
Słowa kluczowe: zespół HELLP, osłabienie, diagnostyka różnicowa, postępowanie, HELLP syndrome; malaise, differential diagnosis, management
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 131 KB

Obustronny otoczkowiak współistniejący synchronicznie z gruczolakotorbielakowłókniakiem surowiczym jajnika lewego – opis przypadku
Autor DOBROSŁAWA L. SIKORA-SZCZĘŚNIAK, GRZEGORZ SZCZĘŚNIAK, WACŁAW SIKORA
Słowa kluczowe: otoczkowiak, gruczolakotorbielakowłókniak surowiczy, współistnienie nowotworów jajnika, wyrostek robaczkowy, thecoma, serous cystadenofibroma, concomitant ovarian tumors, appendicitis
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 128 KB

Sprawozdanie z VII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychologii i Medycyny Prenatalnej i Perinatalnej „Aktualne problemy perinatologii’’ Zakopane 12-13 kwietnia 2013 r.
Autor ALFRED REROŃ, HUBERT HURAS, PIOTR OSSOWSKI
Słowa kluczowe:
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 148 KB

ERRATA do art. "Porównanie wpływu wybranych terapii alternatywnych u dziewcząt z przewlekłym bólem miednicy mniejszej – przegląd piśmiennictwa."
Autor ERRATA
Słowa kluczowe:
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 98 KB

Analiza sposobu porodu i stanu pourodzeniowego noworodków w ciążach po leczeniu progesteronem w I trymestrze
Autor MARTA ZASTAWNY, MARIUSZ ZIMMER
Słowa kluczowe: progesteron; poród; noworodek, progesterone; labor; newborn
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 142 KB

Udział stresu oksydacyjnego w rozwoju raka jajnika
Autor NATALIA SŁOWIK-WASYLUK, GRZEGORZ POLAK, IWONA WERTEL, TOMASZ WASYLUK, WIESŁAWA BEDNAREK
Słowa kluczowe: rak jajnika; stres oksydacyjny; ovarian cancer, oxidative stress
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 147 KB

Przebieg ciąży u nieoperowanych kobiet z wrodzonym skorygowanym przełożeniem wielkich pni tętniczych – opis przypadków
Autor LIDIA BIESIADA, URSZULA FAFLIK, MICHAŁ KREKORA, GRZEGORZ KRASOMSKI
Słowa kluczowe: wrodzone skorygowane przełożenie wielkich pni tętniczych; ciąża; poród; congenitally corrected transposition of great arteries; pregnancy; delivery
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 123 KB

Olbrzymi torbielakogruczolak śluzowy jajnika u 74-letniej pacjentki – opis przypadku
Autor DOBROSŁAWA L. SIKORA-SZCZĘŚNIAK, GRZEGORZ SZCZĘŚNIAK, WACŁAW SIKORA
Słowa kluczowe: torbielakogruczolak śluzowy jajnika; leczenie operacyjne, ovarian cystadenoma mucinosum; surgery
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 157 KB

Rozszerzone stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące zastosowania karbetocyny w profilaktyce krwotoku poporodowego
Autor RYSZARD PORĘBA, PRZEMYSŁAW OSZUKOWSKI, JAN OLESZCZUK, GRZEGORZ BRĘBOROWICZ, MIROSŁAW WIELGOŚ, KRZYSZTOF CZAJKOWSKI, ROMAN SMOLARCZYK, JAROSŁAW KALINKA
Słowa kluczowe:
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 183 KB

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w gabinetach ginekologicznych pobierających rozmaz cytologiczny
Autor Zespół Ekspertów PTG
Słowa kluczowe:
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 101 KB

Mechanizmy powstawania ciąż bliźniaczych dwuzygotycznych. Częstość występowania oraz czynniki predysponujące
Autor WITOLD MALINOWSKI
Słowa kluczowe: ciąża bliźniacza dwuzygotyczna; występowanie; mechanizm powstawania
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 168 KB

Wpływ liczby urodzeń na objętość tarczycy i jej strukturę
Autor DOROTA SZYDLARSKA, WIESŁAW GRZESIUK, MAŁGORZATA TROFIMIUK, MICHAŁ POPOW, URSZULA AMBROZIAK, PIOTR MIŚKIEWICZ, MARTA JONAS, EWA BAR-ANDZIAK
Słowa kluczowe: niedobór jodu; tarczyca; ciąża
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 211 KB

Niektóre czynniki okresu okołoporodowego wpływające na laktogenezę
Autor LIDIA BIESIADA, STANISŁAW SOBANTKA, JACEK BŁASZCZYK, MICHAŁ KRAKORA, GRZEGORZ KRASOMSKI
Słowa kluczowe: laktogeneza; prolaktyna; rodność; cięcie cesarskie
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 152 KB

Analiza potrzeb rodziców w opiece nad noworodkiem – efekt braku czwartego trymestru
Autor ALEKSANDRA LEWANDOWSKA-WALTER, MARIA KAŹMIERCZAK, MAGDALENA BŁAŻEK, BOGUMIŁA KIEŁBRATOWSKA, JUSTYNA MICHAŁEK, URSZULA SIOMA-MARKOWSKA, KRZYSZTOF PREIS
Słowa kluczowe: efekt IV trymestru, noworodek, rodzicielstwo, system rodzinn
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 142 KB

Doktor Feliks Piotr Oyrzanowski – pierwszy specjalista ginekologii i położnictwa w Kutnie, inicjator powstania oddziału położniczego w szpitalu św. Walentego
Autor WITOLD MALINOWSKI, KAROL KOSZADA, ELŻBIETA ŚWIĄTKOWSKA
Słowa kluczowe: dr Feliks Oyrzanowski; położnik-ginekolog; szpital św. Walentego w Kutnie
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 643 KB

Przebieg ciąży u kobiety z nieoperowanym przełożeniem wielkich pni tętniczych
Autor URSZULA FAFLIK, LIDIA BIESIADA, MICHAŁ KREKORA, GRZEGORZ KRASOMSKI
Słowa kluczowe: przełożenie wielkich pni tętniczych; ciąża
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 120 KB

XXXI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Katowice 19-22 września 2012 r.
Autor URSZULA MARKOWSKA
Słowa kluczowe:
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 469 KB

Korzyści kliniczne stosowania suplementów diety w ciąży w świetle Evidence Based Medicine
Autor TOMASZ PASZKOWSKI
Słowa kluczowe: suplementy diety, ciąża, Evidence Based Medicine
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 198 KB

Sprawozdanie z XXIII Europejskiego Kongresu Medycyny Perinatalnej, Paryż 13-16 czerwca 2012 r.
Autor ALFRED REROŃ, KRZYSZTOF RYTLEWSKI, HUBERT HURAS, KATARZYNA KUŚMIERSKA-URBAN, PIOTR OSSOWSKI, DOMINIKA STETTNER, MAREK SAJEWICZ
Słowa kluczowe: Medycyna Perinatalna, Europejski Kongres, Pary¿ 2012
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 163 KB

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego w przebiegu ciąży – opis przypadku
Autor JOANNA HOŁODY-ZARĘBA, PIOTR KINALSKI, MACIEJ KINALSKI
Słowa kluczowe: wyrostek robaczkowy, ciąża, operacja
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 167 KB

Ocena wiedzy i opinii rodzących na temat komórek macierzystych krwi pępowinowej
Autor PATRYCJA KRAWCZYK, ANDRZEJ BARAN, URSZULA SIOMA-MARKOWSKA, MARIOLA MACHURA, SYLWIA KUBASZEWSKA, ANNA KANABROCKA
Słowa kluczowe: komórki macierzyste, krew pępowinowa
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 200 KB

Aktywność fizyczna kobiet z endometriozą
Autor RYSZARD PLINTA, AGNIESZKA DROSDZOL-COP, KATARZYNA SZUŚCIK, AGNIESZKA SKRZYPULEC
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, endometrioza, kwestionariusz SEWL
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 149 KB

Jak ograniczyć epidemię cięć cesarskich?
Autor SŁAWOMIR SUCHOCKI
Słowa kluczowe: cięcie cesarskie, korzyści, powikłania, jak ograniczyć
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 176 KB

Niedokrwistość z niedoboru żelaza w ciąży
Autor WOJCIECH ABRAHAMOWICZ, DOROTA DARMOCHWAŁ-KOLARZ, JOANNA GONET-SEBASTIANKA, IWONA HUS, JAN OLESZCZUK
Słowa kluczowe: niedokrwistość z niedoboru żelaza, ciąża
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 138 KB

Zaburzenia odżywiania w ciąży – pregoreksja
Autor SYLWIA KUBASZEWSKA, URSZULA SIOMA-MARKOWSKA, MARIOLA MACHURA, PATRYCJA KRAWCZYK, ANNA KANABROCKA
Słowa kluczowe: zaburzenia odżywiania w ciąży, pregoreksja, czynniki ryzyka, diagnostyka, leczenie
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 159 KB

Wpływ suplementacji kwasami tłuszczowymi kobiety ciężarnej na przebieg ciąży i parametry biometryczne noworodka
Autor BEATA NAWORSKA, MONIKA MAZUREK, MONIKA BĄK-SOSNOWSKA, AGNIESZKA SKRZYPULEC, EWA WIETRAK, VIOLETTA SKRZYPULEC-PLINTA
Słowa kluczowe: kwasy tłuszczowe, suplementacja, ciąża, parametry położnicze
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 160 KB

Torbiel skórzasta jajnika – możliwe powikłania
Autor IZABELA ULMAN-WŁODARZ, ANETA DZIEWIDEK, KATARZYNA KOPYTO, MICHAŁ DZIEWIDEK, DARIA TUCHOLSKA
Słowa kluczowe: torbiel skórzasta jajnika, skręt szypuły torbieli, zapalenie otrzewnej
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 124 KB

Dobór szczepów bakterii Lactobacillus a skuteczność dopochwowego probiotyku ginekologicznego
Autor KATARZYNA PAWŁOWSKA
Słowa kluczowe: probiotyk ginekologiczny, szczep, Lactobacillus, mikroflora pochwy, waginoza
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 157 KB

Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące zastosowania karbetocyny w profilaktyce krwotoku poporodowego
Autor Zespół Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
Słowa kluczowe:
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 108 KB

Wskazania do cięcia cesarskiego po prenatalnej diagnostyce kardiologicznej
Autor MARIA RESPONDEK-LIBERSKA
Słowa kluczowe: cięcie cesarskie, echokardiografia prenatalna
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 152 KB

Indukcja i wspomaganie porodu po przebytym cięciu cesarskim
Autor ADAM CIEMINSKI
Słowa kluczowe: próba porodu po przebytym cięciu cesarskim, indukcja i wspomaganie porodu, rozwarcie szyjki macicy, pęknięcie macicy w bliźnie po przebytym cięciu cesarskim
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 135 KB

Wewnątrzwątrobowa cholestaza ciężarnych
Autor BEATA MARCINIAK, ANNA MICHAŁOWSKA, DARIUSZ SZYMULA, JOLANTA PATRO-MAŁYSZA, JAN OLESZCZUK, BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK
Słowa kluczowe: cholestaza, ciąża, świąd, kwas ursodeoksycholowy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 163 KB

Późne macierzyństwo
Autor KATARZYNA OLSZAK-WĄSIK, WIOLETTA ROZMUS-WARCHOLIŃSKA, AGATA WŁOCH, BARTOSZ CZUBA, KRZYSZTOF SODOWSKI, VIOLETTA SKRZYPULEC-PLINTA, ANITA OLEJEK
Słowa kluczowe: ciąża, wiek matki, wyniki
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 153 KB

Analiza przyczyn śmierci wewnątrzmacicznej płodów w materiale własnym
Autor BEATA RZEPKOWSKA-MISIAK, MICHAŁ KREKORA, ALEKSANDRA WIECZOREK, GRZEGORZ KRASOMSKI, ZBIGNIEW PIETRZAK
Słowa kluczowe: martwe urodzenia, czynniki ryzyka, zaawansowany wiek matki
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 132 KB

Śmierć dziecka w doświadczeniu rodzica – analiza procesu żałoby
Autor ANETA LIBERA, DOROTA DARMOCHWAŁ-KOLARZ, JAN OLESZCZUK
Słowa kluczowe: śmierć dziecka, proces żałoby, child’s death, mourning process
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 173 KB

Niekorzystny przebieg ciąży w chorobach przyzębia
Autor WOJCIECH ABRAHAMOWICZ, DOROTA DARMOCHWAŁ-KOLARZ, JOANNA GONET-SEBASTIANKA, IWONA HUS, JAN OLESZCZUK
Słowa kluczowe: ciąża, choroby przyzębia, poród przedwczesny
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 137 KB

Suplementacja diet kobiet ciężarnych – zalecenia a praktyka
Autor REGINA WIERZEJSKA, MIROSŁAW JAROSZ, MAGDALENA SIUBA
Słowa kluczowe: suplementy witaminowo-mineralne, zalecenia, dieta, ciąża
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 211 KB

Zespół napięcia przedmiesiączkowego a jakość życia młodych kobiet w odniesieniu do stanu zdrowia
Autor EWA URBAŃSKA, AGNIESZKA DROSDZOL-COP
Słowa kluczowe: zespół napiecia przedmiesiączkowego, jakość życia, cykl miesiączkowy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 181 KB

Zachowawcze leczenie ciąży szyjkowej u pierworódki – opis przypadku
Autor MARCIN SKUTIL, ZUZANNA GIERZYŃSKA, CECYLIA JENDYK, KATARZYNA ŻAK, KRZYSZTOF WILK, MICHAŁ GRANICZKA, ŻANETA JASTRZĘBSKA, RAFAŁ STOJKO
Słowa kluczowe: ciąża szyjkowa, metotreksat, leczenie zachowawcze
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 273 KB

Ciąża w zespole przedwczesnego wygasania czynności jajników – opis przypadku
Autor RADOSŁAW BLOK, JOANNA GAWEŁ, DOMINIKA KLIMKIEWICZ-BLOK, BARTŁOMIEJ ŚLUSARSKI
Słowa kluczowe: jajnik; wygasanie czynności jajników, niewydolność jajników, ciąża
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 129 KB

Postępowanie w porodzie przedwczesnym z przewidywaną bardzo małą masą urodzeniową płodu
Autor MAGDALENA RUTKOWSKA, MARZANNA RESKO-ZACHARA, LONGIIN MARIANOWSKI, KATARZYNA SZAMOTULSKA
Słowa kluczowe: noworodek z bardzo małą masą ciała, transport in utero, steroidy prenatalne, resuscytacja, hipotensja, krwawienia około-dokomorowe
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 155 KB

Analiza pęknięć macicy w bliźnie pooperacyjnej po przebytym cięciu cesarskim
Autor ADAM CIEMINSKI
Słowa kluczowe: pęknięcie macicy w bliźnie po przebytym cięciu cesarskim, próba porodu, zagrażające pęknięcie macicy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 138 KB

Analiza porodów kleszczowych w Klinice Położnictwa i Ginekologii ICZM P w Łodzi
Autor ANNA RADOMSKA, RADOSŁAW ROKICKI, GRZEGORZ KRASOMSKI
Słowa kluczowe: kleszcze, noworodek, uraz okołoporodowy, uraz kanału rodnego
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 148 KB

Przebieg porodu i kontaktu „skóra do skóry” (STS) matki z dzieckiem a objawy depresji poporodowej
Autor JOANNA LESSING-PERNAK
Słowa kluczowe: poród, depresja poporodowa, osobowość
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 163 KB

Wulwodynia – diagnostyka i leczenie
Autor ANNA MARKOWSKA
Słowa kluczowe: wulwodynia, ból sromu, leczenie
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 133 KB

Leczenie ran trudno gojących się w ginekologii
Autor URSZULA SIOMA-MARKOWSKA
Słowa kluczowe: rana zakażona, ginekologia, opatrunek aktywny
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 219 KB

Stężenie 25-hydroksywitaminy D w surowicy krwi chorych na raka jajnika
Autor AGATA PARDEJ, KAMILA CZERW, MARIAN GRYBOŚ, WOJCIECH GUZIKOWSKI
Słowa kluczowe: witamina D, cholekalcyferol, rak jajnika
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 132 KB

Oszczędzające leczenie raka jajnika u młodej kobiety – najczęstsze problemy ginekologiczno-położnicze na podstawie analizy opisu przypadku
Autor JACEK SUZIN, JAROSŁAW KALINKA, WIESŁAW TYLIŃSKI, DARIUSZ SOSNOWSKI, MARIA SZUBERT, KATARZYNA KOWALCZYK-AMICO
Słowa kluczowe: rak jajnika, ciąża, zachowanie płodności
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 135 KB

Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część II
Autor MAGDALENA MICHALAK, DOROTA DARMOCHWAŁ-KOLARZ, BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK, JAN OLESZCZUK
Słowa kluczowe: poronienie nawykowe, przyczyny, diagnostyka, leczenie
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 165 KB

Ciężkie krwotoki poporodowe po porodach drogami natury oraz po cięciu cesarskim
Autor JAN OLESZCZUK, BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK, DARIUSZ SZYMULA, BEATA MARCINIAK, MAGDALENA MICHALAK, ANNA MICHAŁOWSKA
Słowa kluczowe: krwotok poporodowy, poród drogami natury, cięcie cesarskie, czynniki ryzyka, profilaktyka, leczenie
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 256 KB

Stężenie glikodeliny A w surowicy krwi i popłuczynach z jamy macicy u kobiet z hiperandrogenemią diagnozowanych z powodu niepłodności małżeńskiej
Autor WOJCIECH SZANECKI, PIOTR SKAŁABA
Słowa kluczowe: niepłodność żeńska, błona śluzowa macicy, markery biologiczne, białko genu PAEP, glikodelina A
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 189 KB

Czynniki pozamedyczne i przeszłość położnicza a sposób ukończenia ciąży po przebytym cięciu cesarskim
Autor ADAM CIEMINSKI
Słowa kluczowe: przebyte cięcie cesarskie, czynniki pozamedyczne, przeszłość położnicza,próba porodu
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 136 KB

Operacja cięcia cesarskiego – jaką metodą w zasadzie operujemy
Autor KRZYSZTOF CZAJKOWSKI
Słowa kluczowe: cięcie cesarskie, technika wykonania
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 161 KB

Znaczenie czynnika szyjkowego w etiopatogenezie porodu przedwczesnego
Autor GRZEGORZ KRASOMSKI
Słowa kluczowe: niewydolność ciśnieniowo-szyjkowa, obciążony wywiad położniczy, TAC, wyniki położnicze
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 129 KB

Występowanie raka jajnika w środowisku miejskim i wiejskim
Autor WOJCIECH GUZIKOWSKI, AGATA PARDEJ, HANNA MOTAK-POCHRZĘST
Słowa kluczowe: witamina D, rak jajnika
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 132 KB

Ocena zastosowania 3D Power Doppler oraz Ca-125 u śląskich kobiet z łagodnymi guzami jajnika
Autor ANETA WALASZEK-GRUSZKA, VIOLETTA SKRZYPULEC-PLINTA
Słowa kluczowe: 3 D Power Doppler, Ca-125, ultrasonografia trójwymiarowa, guzy jajnika
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 161 KB

Medyczne i psychologiczne aspekty cięcia cesarskiego
Autor ALFRED REROŃ, ANDRZEJ JAWOROSKI
Słowa kluczowe: cięcie cesarskie, czynniki ryzyka, położnicze powikłania porodu
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 146 KB

Rola kwasu dokozaheksaenowego (DHA) w ciąży. Jaką dawkę stosować?
Autor KRZYSZTOF KAMIŃSKI, EWA WIETRAK, MARTA POPIEL
Słowa kluczowe: kwasy tłuszczowe omega-3, kwas dokozaheksaenowy (DHA), ciąża, dzieci, wytyczne
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 234 KB

Znaczenie kliniczne wykrycia wady serca pod postacią Zespołu Fallota w badaniach prenatalnych
Autor ANNA TOPORSKA, AGATA WŁOCH, STANISŁAW WŁOCH, JACEK MAGNUCKI, AGNIESZKA KOBIOŁKA, KRZYSZTOF SODOWSKI, VIOLETTA SKRZYPULEC-PLINTA
Słowa kluczowe: zespół Fallota, diagnostyka prenatalna, echokardiografia płodowa
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 200 KB

Mięśniaki macicy jako przyczyna powikłań ciąży i porodu.
Autor ALFRED REROŃ, KATARZYNA POŚPIECH-GĄSIOR, TOMASZ PISKORZ
Słowa kluczowe: mięśniaki, ciąża, poród, miomektomia
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 142 KB

Krytyczne wartości TNF-alfa oraz IL-1-beta w ocenie ryzyka przedwczesnego pęknięcia błon płodowych.
Autor HUBERT HURAS, REROŃ ALFRED, KRZYSZTOF RYTLEWSKI, ANNA WÓJTOWICZ, KATARZYNA KUŚMIERSKA, ROBERT JACH, MAREK SAJEWICZ
Słowa kluczowe: TNF-alfa, Interleukina-1-beta, przedwczesne pęknięcie pęcherza owodniowego
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 138 KB

Postępowanie w wewnątrzmacicznym zahamowaniu wzrostu płodu
Autor PRZEMYSŁAW OSZUKOWSKI, AGNIESZKA PIĘTA-DOLIŃSKA
Słowa kluczowe: wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu, postępowanie
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 141 KB

Znaczenie czynników infekcyjnych w poronieniach i porodzie przedwczesnym
Autor JERZY SIKORA, IGOR BAKON, TOMASZ DEMBNICKI
Słowa kluczowe: czynniki infekcyjne, ciąża, poronienie, poród przedwczesny
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 178 KB

Elastografia w ocenie szyjki macicy
Autor KRZYSZTOF PREIS, MAŁGORZATA ŚWIĄTKOWSKA-FREUND
Słowa kluczowe: elastografia, indukcja porodu, poród przedwczesny, szyjka macicy, ultrasonografia
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 121 KB

Zespół antyfosfolipidowy w przebiegu ciąży
Autor STEFAN SAJDAK, AGATA PALUCH, MAŁGORZATA KAMPIONI, KATARZYNA WÓJCICKA
Słowa kluczowe: zespół antyfosfolipidowy, ciąża, poronienia, ograniczone wzrastanie płodu wewnątrzmaciczne, stan przedrzucawkowy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 330 KB

Prowadzenie ciąży i porodu u płodów z wybranymi wadami wrodzonymi w aspekcie terapii wewnątrzmacicznej
Autor MARIUSZ GRZESIAK, DOROTA NOWAKOWSKA, PIOTR HINCZ, JAN WILCZYŃSKI
Słowa kluczowe: ciąża, wada płodu, postępowanie położnicze, wewnątrzmaciczna terapia płodu
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 164 KB

Analiza wskazań do cięcia cesarskiego w ostatnich dwudziestu latach
Autor RYSZARD CZAJKA, ANDZREJ TORBE, RAFAŁ RZEPKA, SEBASTIAN KWIATKOWSKI, WIOLETTA MIKOŁAJEK-BEDNER, MICHAŁ MICHALCZYK, KAZIMIERZ KOWALSKI, EWELINA CHŁAPOWSKA, MAGDALENA ŁODZIATO-KHEDER, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA, AGNIESZKA JAROSZEWICZ, OLIWIA MARCINKIEWICZ, MARTA ZAPAŁOWSKA, AGATA ŚWISZCZOWSKA, JOANNA LEWANDOWSKA, JOANNA LEBDOWICZ
Słowa kluczowe: cięcie cesarskie, wskazania, powikłania ciąży i porodu
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 440 KB

Stare i nowe powikłania matczyne po cięciu cesarskim
Autor MACIEJ JÓŹWIK, MARCIN JÓŹWIK, PAWEŁ SZYMANOWSKI, MICHAŁ JÓŹWIK
Słowa kluczowe: cięcie cesarskie, czynniki ryzyka, kolejne cięcie cesarskie, położnicze powikłania porodu, placentacja
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 172 KB

Infekcje narządów moczowo-płciowych u kobiet i mężczyzn leczonych z powodu niepłodności
Autor JERZY SIKORA, IGOR BAKON, TOMASZ DEMBNICKI
Słowa kluczowe: zakażenie, niepłodność, poronienie, poród przedwczesny
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 185 KB

Kwas foliowy czy metafolina w świetle Evidence Based Medicine
Autor AGNIESZKA DROSDZOL-COP, VIOLETTA SKRZYPULEC-PLINTA
Słowa kluczowe: kwas foliowy, metylotetrahydrofolian, reduktaza metylenotetrahydrofolianowa, wady cewy nerwowej
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 121 KB

Ocena przydatności preparatu Dianatal podczas porodu drogami natury
Autor ZESPÓŁ OCENIAJĄCY Prof. dr hab. med. Ryszard Poręba (Tychy), Prof. dr hab. med. Tomasz Paszkowski (Lublin) Prof. dr hab. med. Mirosław Wielgoś (Warszawa), Prof. dr hab. med. Zbigniew Celewicz (Szczecin
Słowa kluczowe:
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 99 KB

Ocena dopplerowskiego przepływu krwi w tętnicy macicznej ciężarnej w predykcji nadciśnienia w ciąży i hipotrofii płodu
Autor JERZY FLORJAŃSKI, MARIUSZ ZIMMER, MAREK TOMIAŁOWICZ, MARTA ZASTAWNY, MICHAŁ POMORSKI
Słowa kluczowe: Doppler, tętnica maciczna, ciąża, hipotrofia, nadciśnienie
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 138 KB

Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część I
Autor MAGDALENA MICHALAK, DOROTA DARMOCHWAŁ-KOLARZ, BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK, JAN OLESZCZUK
Słowa kluczowe: poronienie nawykowe, przyczyny, diagnostyka, leczenie
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 195 KB

Poród przedwczesny w ciąży powikłanej cukrzycą
Autor KRZYSZTOF DREWS, ANNA LORENC
Słowa kluczowe: poród przedwczesny, cukrzyca ciążowa, cukrzyca przedciążowa, ciąża
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 161 KB

Renesans zastosowań klinicznych progesteronu
Autor TOMASZ PASZKOWSKI
Słowa kluczowe: progesteron, poronienie samoistne, poród przedwczesny, hormonalna terapia menopauzalna, przedwczesne wygaśnięcie funkcji jajników
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 146 KB

Znaczenie witaminy D w okresie ciąży i laktacji
Autor JUSTYNA CZECH-KOWALSKA, EWA WIETRAK, MARTA POPIEL
Słowa kluczowe: witamina D, 25(OH)D, ciąża, laktacja
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 286 KB

Spontaniczny zespół hiperstymulacji jajników w ciąży fizjologicznej – opis przypadku
Autor ALEKSANDRA WIECZOREK, STANISŁAW SOBANTKA, ZBIGNIEW PIETRZAK, ANDRZEJ KUNERT, GRZEGORZ KRASOMSKI
Słowa kluczowe: zespół hiperstymulacji jajników, ciąża fizjologiczna, idiopatyczny, spontaniczny
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 156 KB

Omdlenia u pacjentki z potworniakiem dojrzałym – opis przypadku
Autor RADOSŁAW BLOK, JOANNA GAWEŁ
Słowa kluczowe: jajnik, potworniak dojrzały, omdlenia
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 116 KB

Kliniczna wartość oznaczenia interleukiny 1 alfa w diagnostyce zakażenia wewnątrzowodniowego i stanu noworodka w grupie ciężarnych z przedwczesnym pęknięciem błon płodowych.
Autor PAWEŁ KOPYRA, MAGDALENA BARLIK, AGNIESZKA SEREMAK-MROZIKIEWICZ, KRZYSZTOF DREWS
Słowa kluczowe: przedwczesne pęknięcie błon płodowych, interleukina 1, zakażenia noworodka, premature rupture of membranes, interleukin 1, newborn infections
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 160 KB

Efektywność kosztów cięcia cesarskiego w profilaktyce matczyno-płodowej transmisji zakażeń HIV oraz HSV.
Autor ZBIGNIEW SŁOMKO, KRZYSZTOF DREWS, AGNIESZKA SEREMAK-MROZIKIEWICZ, TOMASZ ŁUKASZEWSKI
Słowa kluczowe: cięcie cesarskie, efektywność kosztów, transmisja matczyno-płodowa, wirus zespołu nabytego braku odporności, wirus opryszczki zwykłej, cesarean section, cost-effectiveness, perinatal transmission, human immunodeficiency virus, herpes simplex virus
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 127 KB

Analiza położnicza porodów ciąż bliźniaczych w materiale Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w latach 2004-2008.
Autor ALEKSANDRA WIECZOREK, STANISŁAW SOBANTKA, JACEK BŁASZCZYK, BEATA RZEPKOWSKA-MISIAK, GRZEGORZ KRASOMSKI
Słowa kluczowe: poród, ciąża bliźniacza, cesarskie cięcie, delivery, twin pregnancy, cesarean section
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 223 KB

Lęk związany z amniopunkcją jako metodą inwazyjnej diagnostyki prenatalnej.
Autor AGNIESZKA SIEDLECKA, KATARZYNA CIACH, MAŁGORZATA ŚWIĄTKOWSKA-FREUND, KRZYSZTOF PREIS
Słowa kluczowe: amniopunkcja genetyczna, psychologiczny aspekt, lêk, genetic amniocentesis, psychological aspects, fear
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 447 KB

Występowanie urazów okołoporodowych u noworodków.
Autor ANNA RADOMSKA, GRZEGORZ KRASOMSKI
Słowa kluczowe: uraz okołoporodowy, krwiak podokostnowy, złamanie obojczyka, porażenie splotu ramiennego, waga urodzeniowa, Fetal trauma, cephalohematoma, clavicle fracture, brachial plexus palsy, birth weight
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 141 KB

Efektywność kosztów porodu naturalnego po przebytym cięciu cesarskim.
Autor ZBIGNIEW SŁOMKO, KRZYSZTOF DREWS, AGNIESZKA SEREMAK-MROZIKIEWICZ, TOMASZ ŁUKASZEWSKI
Słowa kluczowe: cięcie cesarskie, poród drogami natury, efektywność kosztów, cesarean section, vaginal delivery, cost effectiveness
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 133 KB

Przetoka odbytniczo-pochwowa w następstwie zapalenia uchyłków jelit.
Autor NEENA PATWARDHAN, USHA SARAIYA
Słowa kluczowe: zapalenie uchyłków jelit, przetoka odbytniczo-pochwowa, diagnostyka, diverticulosis, colovaginal fistula, diagnostic
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 197 KB

Ewolucja definicji zespołu policystycznych jajników.
Autor DOROTA SZYDLARSKA, WIESŁAW GRZESIUK, EWA BAR-ANDZIAK
Słowa kluczowe: zespół policystycznych jajników, niepłodność, hiperandrogenizm, polycystic ovary syndrome, infertility, hyperandrogenism
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 139 KB

Zespół policystycznych jajników – przegląd wytycznych, miejsce ultrasonografii w rozpoznawaniu PCOS
Autor JOANNA SZYMKOWIAK, LIDIA HIRNLE
Słowa kluczowe: endokrynopatia, hiperandrogenizm, oligoowulacja, ultrasonografia trójwymiarowa, endocrinopathy, hyperandrogenism, oligoovulation, three-dimensional ultrasonography
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 160 KB

Analiza funkcjonowania psychospołecznego niepełnoletnich matek.
Autor MAGDALENA BŁAŻEK, MARIA KAŹMIERCZAK, BOGUMIŁA KIEŁBRATOWSKA
Słowa kluczowe: ciąża młodocianych, nastoletnia matka, niedostosowanie społeczne, adolescent pregnancy, teenage mother, social maladjustment
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 180 KB

Sprawozdanie z XXII Europejskiego Kongresu Medycyny Perinatalnej, 26-29.05.2010 r. Granada, Hiszpania.
Autor ALFRED REROŃ
Słowa kluczowe:
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 61 KB

Nowe metody ultrasonograficznej oceny szyjki macicy przed indukcją porodu
Autor MAŁGORZATA ŚWIĄTKOWSKA-FREUND, KRZYSZTOF PREIS Klinika Położnictwa, Gdański Uniwersytet Medyczny Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Preis
Słowa kluczowe: elastografia, indukcja porodu, szyjka macicy, ultrasonografia., elastography, labour induction, uterine cervix, ultrasonography.
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 207 KB

Okołoporodowe wycięcie macicy – narastający problem położniczy
Autor SŁAWOMIR SUCHOCKI, PRZEMYSŁAW PIEC, FILIP KUBIACZYK Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno–Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Lekarz Naczelny: prof. dr hab. n med. Sławomir Suchocki
Słowa kluczowe: hysterektomia okołoporodowa, cięcie cesarskie, krwotok okołoporodowy., Peripartum hysterectomy, cesarean section, peripartum hemorrhage.
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 118 KB

Ocena funkcjonowania trójstopniowej opieki perinatalnej na podstawie analizy umieralności okołoporodowej wczesnej w szpitalach województwa podlaskiego w latach 2004-2008
Autor JANUSZ MIROŃCZUK (1), JOANNA HOŁDY (1), ADELINA ABDEL-AZIZ (2), MACIEJ KINALSKI (1) (1) Oddział Ginekologii SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Ordynator: prof. dr hab. Maciej Kinalski (2) Oddział Rejestrów i Kontroli ZOZ Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Słowa kluczowe: opieka perinatalna, umieralność okołoporodowa, trójstopniowa opieka perinatalna, perinatal care, perinatal mortality, three levels perinatal care.
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 115 KB

Małopłytkowość w czasie ciąży
Autor ANDRZEJ SERAFIN (1),DOROTA DARMOCHWAŁ-KOLARZ (2),MAREK JAWORNIK(1) (1) Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu Kierownik: dr n. med. Marek Jawornik (2) Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Jan Oleszczuk
Słowa kluczowe: małopłytkowość, ciąża, liczba płytek, powikłania, postępowanie., thrombocytopenia, pregnancy, platelet count, complications.
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 123 KB

Rola infekcji Helicobacter pylori w etiologii uporczywych nudności i wymiotów ciężarnych (badanie przeprowadzone na populacji polskich kobiet)
Autor JOANNA TLOLKA(1), TOMASZ FUCHS(1), MONIKA BIERNAT(2), JOANNA SZYMKOWIAK(1), KIREKI OMANWA(1), MARIUSZ ZIMMER(1), DOMINIK MARCINIAK(3) (1) II Katedra i Klinika Ginekologii Położnictwa i Neonatologii AM we Wrocławiu Kierownik: dr hab. n. med. Mariusz Zimmer, prof. AM (2) Katedra i Zakład Mikrobiologii AM we Wrocławiu Kierownik: dr hab. Grażyna Gościniak, prof. AM (3) Katedra i Zakład Technologii i Postaci Leku AM we Wrocławiu Kierownik: prof. dr hab. Janusz Pluta
Słowa kluczowe: Helicobacter pylori, nudności i wymioty, niepowściągliwe wymioty ciężarnych., Helicobacter pylori, nausea, vomiting, hyperemesis gravidarum.
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 145 KB

Powikłania po amniopunkcji – analiza odczuwania bólu
Autor AGNIESZKA SIEDLECKA, KATARZYNA CIACH, MAŁGORZATA ŚWIĄTKOWSKA-FREUND, KRZYSZTOF PREIS Katedra Perinatologii Klinika Położnictwa, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik: dr hab. n. med. Krzysztof Preis, prof. UM
Słowa kluczowe: amniopunkcja gentyczna, powikłania, ból., genetic amniocentesis, complications, pain.
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 278 KB

Opinie kobiet rodzących na temat możliwości wyboru cięcia cesarskiego bez wskazań medycznych – na życzenie/żądanie
Autor WOJCIECH GUZIKOWSKI(1,2), HANNA MOTAK-POCHRZĘST(3), DOROTA KUDAŚ(1) (1) Szpital Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków im. dr. S. Mossora w Opolu, Oddział Patologii Ciąży z Blokiem Porodowym Ordynator: dr n. med. Wojciech Guzikowski (2) Instytut Położnictwa, Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu Dyrektor Instytutu: dr n. med. Wojciech Guzikowski (3) SP ZOZ w Strzelcach Opolskich Szpital, Oddział Ginekologiczno-Położniczy Ordynator: lek. med. Andrzej Banyś
Słowa kluczowe: wskazania do cięcia cesarskiego, cięcie cesarskie „na życzenie”., cesarean section on-request, vaginal delivery, patient’ opinion, anxiety of pain.
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 106 KB

Leczenie zespołu policystycznych jajników
Autor DOROTA SZYDLARSKA, MARCIN DĘBSKI, WIESŁAW GRZESIUK, EWA BAR-ANDZIAK Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Słowa kluczowe: zespół policystycznych jajników, hirsutyzm, brak owulacji, polycystic ovary syndrome, hirsutism, lack of ovulation
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 137 KB

Pozapołożnicze wskazania do cięcia cesarskiego
Autor GRZEGORZ KRASOMSKI (1), KATARZYNA LAU (2), ALEKSANDRA WIECZOREK (1), ZBIGNIEW PIETRZAK (1), MAREK JACASZEK (3), STANISŁAW SOBANTKA (3) 1. Klinika Ginekologii i Położnictwa, II Katedra Położnictwa i Ginekologii UM w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Krasomski 2. Klinika Szybkiej Diagnostyki i Terapii Ginekologicznej UM w Łodzi p.o. Kierownika Kliniki: dr hab. n. med. prof. nadzw. Sławomir Jędrzejczyk 3. Klinika Położnictwa i Ginekologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski
Słowa kluczowe: cięcie cesarskie, wskazania pozapołożnicze., caesarean section, non-obstetric indications.
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 104 KB

Porównanie ilości utraconej krwi w czasie porodu drogami natury i cesarskiego cięcia
Autor STANISŁAW SOBANTKA2, ZBIGNIEW PIETRZAK (1), ALEKSANDRA WIECZOREK (2), BEATA RZEPKOWSKA-MISIAK (2), PIOTR KRAJEWSKI (2), GRZEGORZ KRASOMSKI (1) 1. Klinika Ginekologii i Położnictwa, II Katedra Położnictwa i Ginekologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Kierownik: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Krasomski 2. Klinika Położnictwa i Ginekologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Krasomski
Słowa kluczowe: poród, nadmierna utrata krwi, krwotok okołoporodowy., delivery, the quantity of blood loos, perinatal hemorrhage.
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 129 KB

Czy płyn owodniowy zabarwiony smółką jest czynnikiem ryzyka wystąpienia porodu zabiegowego oraz złego stanu urodzeniowego noworodka?
Autor ZBIGNIEW PIETRZAK, BEATA RZEPKOWSKA-MISIAK, LIDIA BIESIADA, STANISŁAW SOBANTKA, GRZEGORZ KRASOMSKI Klinika Położnictwa i Ginekologii, Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski
Słowa kluczowe: płyn owodniowy zabarwiony smółką, poród zabiegowy, zły stan urodzeniowy noworodka, niedotlenienie płodu., meconium-stained amniotic fluid, instrumental delivery, poor neonatal condition, intrauterine fetal anoxia.
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 105 KB

Przebieg ciąży i porodu u pacjentek z makrosomią płodu
Autor PAWEŁ STANIROWSKI (1), ELŻBIETA PRÓCHENKO (1), IWONA FISCHOF (1), AGNIESZKA NALEWCZYŃSKA (2), KRZYSZTOF CENDROWSKI (2) 1. Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, II Wydziału Lekarskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 2. Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów
Słowa kluczowe: makrosomia, wskaźnik BMI, cięcie cesarskie, badanie ultrasonograficzne., macrosomia, body mass index, caesarean section, ultrasound examination.
IC™ Value 5.45
Załącznik

Poród u kobiet z przedwczesnym pęknięciem błon płodowych (PROM)
Autor LIDIA BIESIADA1, ZBIGNIEW PIETRZAK2, MAREK JACASZEK1, JACEK BŁASZCZYK1, GRZEGORZ KRASOMSKI2 1 Klinika Położnictwa i Ginekologii, Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Krasomski 2 I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Słowa kluczowe: przedwczesne pęknięcie błon płodowych, poród., premature rupture of membranes (PROM), delivery.
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 106 KB

Wpływ małowodzia na przebieg porodu drogami natury
Autor LIDIA BIESIADA, ZBIGNIEW PIETRZAK, MAREK JACASZEK, JAN KRAJEWSKI, GRZEGORZ KRASOMSKI Klinika Położnictwa i Ginekologii, Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Krasomski
Słowa kluczowe: małowodzie, ciąża, poród., Oligohydramnios, pregnancy, delivery.
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 115 KB

Kwas foliowy i [6S]-5-metylotetrahydrofolian w prewencji występowania wad cewy nerwowej
Autor KRZYSZTOF KAMIŃSKI, ANNA POTRYKUS, MARZENA LASKOWSKA, JACEK BARTOSIEWICZ, JAN OLESZCZUK Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Jan Oleszczuk
Słowa kluczowe: kwas foliowy, metylotetrahydrofolian, wady cewy nerwowej, neurulacja., folic acid, methyltetrahydrofolate, neural tube defects, neurulation.
IC™ Value 5.45
Załącznik

Sprawozdanie z Konferencji EUROGIN 2010 Monaco 17-20 luty 2010
Autor Prof. zw. dr hab. med. Tomasz Paszkowski
Słowa kluczowe: Sprawozdanie z Konferencji EUROGIN 2010, Conference report – EUROGIN 2010 Monac
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 117 KB

Rzadkie przypadki ciąż bliźniaczych
Autor FILIP DOKTOROWICZ, ANETA PORĘBA, RYSZARD PORĘBA Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa w Tychach Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba
Słowa kluczowe: ciąża bliźniacza, ciąża ryzyka, twin pregnancy, high risk pregnancy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 563 KB

Niektóre nowsze aspekty patomechanizmu i leczenia tokolitycznego zagrażającego porodu przedwczesnego
Autor ALFRED REROŃ, HUBERT HURAS, PIOTR OSSOWSKI Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie Kierownik: prof. dr hab. med. Alfred Rerom
Słowa kluczowe: blokery kanału wapniowego, donory tlenku azotu, leczenie tokolityczne, zagrażający poród przedwczesny., calcium channel blockers, nitric oxide donors, tocolytic treatment, threatened preterm delivery.
IC™ Value 5.45
Załącznik

Miejsce kwasu kynureninowego w procesach rozrodu
Autor PAWEŁ MILART Pracownia Technik Diagnostycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie p.o. Kierownika: dr hab. med. Paweł Milart
Słowa kluczowe: kwas kynureninowy, prokreacja, kynurenic acid, procreation
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 333 KB

Usuwanie łożyska przy cięciu cesarskim techniką pociągania za pępowinę jako znaczący czynnik zmniejszenia utraty krwi
Autor JÓZEF PRZYBYŁO Städtisches Krankenhaus „Maria-Hilf” in Brilon / Westfalen, Germany Ordynator oddziału ginekologiczno–położniczego: dr Aref Latif
Słowa kluczowe: cięcie cesarskie, łożysko, utrata krwi, cesarean section, placenta, blood loss
IC™ Value 5.45
Załącznik

Arginina – nowe kierunki oraz możliwości zastosowania w ginekologii i położnictwie
Autor VIOLETTA SKRZYPULEC-PLINTA, AGNIESZKA DROSDZOL, WIOLETA ROZMUS-WARCHOLIŃSKA, MATEUSZ MICHALSKI Katedra Zdrowia Kobiety, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Kierownik: prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta
Słowa kluczowe: L-arginina, tlenek azotu, stres oksydacyjny, niepłodność, nadciśnienie, IUGR, L-arginine, nitric monoxide, oxidative stress, infertility, hypertension, IUGR
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 88 KB

Analiza procesu udzielanych świadczeń medycznych w zakresie opieki perinatalnej i położniczej w grupie pacjentek zgłaszających się do poradni w Bolesławcu
Autor ROBERT ZIÓŁKOWSKI (1), DOROTA DARMOCHWAŁ-KOLARZ (2), JAN OLESZCZUK (2) (1) Specjalistyczna Przychodnia Ginekologiczno-Położnicza ,,OMEGA” w Bolesławcu (2) Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii UM w Lublinie Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Jan Oleszczuk
Słowa kluczowe: poród, ciąża, opieka w ciąży, badanie położnicze, cięcie cesarskie, labor, pregnancy, care in pregnancy, obstetrical examination, cesarean section
IC™ Value 5.45
Załącznik

Leczenie chirurgiczne tętniaka tętnicy śledzionowej w czasie ciąży – przegląd literatury
Autor KONRAD WROŃSKI, ROMAN BOCIAN, MAREK KUNECKI, DARIUSZ PAKUŁA Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr M. Pirogowa w Łodzi Ordynator Oddziału: dr n. med. Jerzy Okraszewski
Słowa kluczowe: ciąża, tętniak, tętnica śledzionowa, leczenie chirurgiczne., pregnancy, aneurysm, splenic artery, surgical treatment.
IC™ Value 5.45
Załącznik

Stanowisko WHO w sprawie szczepionek przeciwko zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego
Autor Weekly epidemiological record – 10 KWIETNIA 2009 r., ROK 84. Nr 15, 2009, 84, 117–132; http://www.who.int/wer
Słowa kluczowe: -, -
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 128 KB

Zastosowanie tamponady balonowej macicy w hamowaniu krwotoku poporodowego
Autor RYSZARD PORĘBA, KRZYSZTOF NOWOSIELSKI, ANETA PORĘBA, ANNA BELOWSKA
Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa w Tychach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba
Słowa kluczowe: krwotok poporodowy, tamponowanie macicy, intrauterine balloon tamponade, postpartum hemorrhage, management
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 224 KB

Profil hormonalny a wzorzec miesiączkowania u pacjentek z zespołem androgennym
Autor EWA RUDNICKA (1), WALDEMAR WIERZBA (2), STANISŁAW RADOWICKI (1)
(1) Klinika Endokrynologii Ginekologicznej, Uniwersytet Medyczny w Warszawie Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki (2) NZOZ Rehabilitacja Izabelin
Słowa kluczowe: hiperandrogenizm, zaburzenia miesiączkowania, androgeny, profil hormonalny, hyperandrogenism, menstrual disturbances, androgens, hormonal profile
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 119 KB

Akupunktura w ginekologii i położnictwie
Autor PIOTR WOŹNIAK Specjalistyczna Przychodnia Ginekologiczno-Położnicza Instytutu CZMP w Łodzi
Kierownik: dr hab. n. med. Piotr Woźniak Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski
Słowa kluczowe: akupunktura, ginekologia, położnictwo., acupuncture, gynaecology, obstetric
IC™ Value 5.45
Załącznik

Akupunktura w leczeniu napadów migreny u kobiet ciężarnych
Autor PIOTR WOŹNIAK (1), PAWEŁ ZIÓŁKOWSKI (2), AGNIESZKA PIĘTA-DOLIŃSKA (3), PRZEMYSŁAW OSZUKOWSKI (3)
(1) Specjalistyczna Przychodnia Ginekologiczno-Położnicza Instytutu CZMP w Łodzi Kierownik: dr hab. n. med. Piotr Woźniak (2) Dział Pediatrycznej Medycyny Ratunkowej Instytutu CZMP w Łodzi Kierownik: lek. med. Paweł Ziółkowski (3) Klinika Perinatologii i Ginekologii Instytutu CZMP w Łodzi Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski
Słowa kluczowe: migrena, ciąża, akupunktura, migraine, pregnancy, acupuncture.
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 274 KB

Ocena przebiegu porodu w wodzie w oparciu o doświadczenia własne
Autor ROBERT ZIÓŁKOWSKI (1), DARIUSZ DĄBRUŚ (1), WOJCIECH CZERNIAWSKI (1), KRZYSZTOF DUDEK (2), DOROTA DARMOCHWAŁ-KOLARZ (3), JAN OLESZCZUK (3)
(1) SPZOZ Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Ordynator oddziału: dr n. med. Jerzy Kepel (2) Politechnika Wrocławska, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn (3) Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii UM w Lublinie, Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Jan Oleszczuk
Słowa kluczowe: poród, poród w wodzie, noworodek., labor, water birth, newborn
IC™ Value 5.45
Załącznik

Zespół HELLP – opis przypadków
Autor SŁAWOMIR SUCHOCKI, MAŁGORZATA BAŃCZEROWSKA-GÓRSKA, JERZY SŁOBODZIAN
Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Lekarz naczelny: dr hab. Sławomir Suchocki, prof. nadzw.
Słowa kluczowe: zespół HELLP, powikłania, sterydoterapia., HELLP syndrome, complications, steroid therapy.
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 106 KB

Krew pępowinowa. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Autor DARIUSZ BORUCZKOWSKI
NZOZ – Polski Bank Komórek Macierzystych SA
Słowa kluczowe: krew pępowinowa, komórki macierzyste, multipotencjalne komórki krwiotwórcze, multipotencjalne komórki mezenchymalne, cord blood, stem cells, hematopoietic stem cells, mesenchymal stem cells
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 139 KB

Autonomiczny układ nerwowy w ginekologii onkologicznej
Autor KAMIL ZALEWSKI, JAKUB RZEPKA, MARIUSZ BIDZIŃSKI
Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
Słowa kluczowe: autonomiczny układ nerwowy, splot podbrzuszny dolny, chirurgia onkologiczna, anatomia topograficzna, autonomic nervous system, interior hypogastric plexus, oncologic surgery, topographic anatomy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 188 KB

Rak endometrium – leczenie laparoskopowe
Autor JANUSZ BARTNICKI (1), RYSZARD PORĘBA (2)
(1) Klinika Położnictwa i Ginekologii, Centrum Zdrowia Bitterfeld/Wolfen, Niemcy
Kierownik: prof. dr hab. Janusz Bartnicki
Katedra Ginekologii i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej we Wrocławiu
(2) Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa w Tychach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ryszard Poręba
Słowa kluczowe: rak endometrium, laparoskopia, laparotomia, limfadenektomia, endometrial cancer, laparoscopy, laparotomy, lymphadenectomy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 250 KB

Krwotoki okołoporodowe – sposoby postępowania
Autor ALFRED REROŃ, ANDRZEJ JAWOROWSKI, PIOTR OSSOWSKI
Klinika Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Alfred Reroń
Słowa kluczowe: ciąża, krwotok, poród, okołoporodowe wycięcie macicy, delivery, gestation, obstetric hemorrhage, postpartum hysterectomy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 117 KB

Ryzyko wystąpienia krwotoku okołoporodowego a sposób zakończenia ciąży
Autor ALFRED REROŃ, ANDRZEJ JAWOROWSKI, PIOTR OSSOWSKI
Klinika Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Alfred Reroń
Słowa kluczowe: ciąża, krwotok, poród, okołoporodowe wycięcie macicy, delivery, gestation, obstetric hemorrhage, postpartum hysterectomy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 102 KB

Ocena skuteczności zastosowania karbetocyny (Pabal) w profilaktyce krwotoków po cięciach cesarskich wykonanych w trybie naglącym – doniesienie wstępne
Autor JAROSŁAW KALINKA (1), MAŁGORZATA LIPIŃSKA (2), MARCIN SERAFIN (2), MARIA PROŚNIEWSKA (2), PAWEŁ KRAJEWSKI (3)
(1) Pracownia Medycznych i Środowiskowych Zagrożeń Ciąży, Klinika Perinatologii, I Katedry Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
(2) Klinika Perinatologii, I Katedry Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: p.o. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka
(3) Oddział Neonatologiczny, Klinika Perinatologii I Katedry Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: dr n. med. Anita Hudzik
Słowa kluczowe: karbetocyna, krwotok poporodowy, atonia macicy, wskazania naglące do cięcia cesarskiego, carbetocin, postpartum haemorrhage, uterine atony
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 138 KB

Leczenie L-argininą hypotrofii płodu
Autor AGATA PARDEJ (1), MARIAN GRYBOŚ (2), JANUSZ KUBICKI (3) , ANDRZEJ GAMIAN (4), WOJCIECH GUZIKOWSKI (5)
(1) Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
Dyrektor: lek. med. Wojciech Redelbach
(2) I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej we Wrocławiu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Gryboś
Katedra i Zakład Ginekologii, Instytut Położnictwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
(3) Katedra i Zakład Położnictwa Instytut Położnictwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Kierownik: prof. dr hab. Janusz Kubicki
Instytut Fizjoterapii, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska
(4) Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej Akademii Medycznej we Wrocławiu
(5) Szpital Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków w Opolu
Dyrektor: dr n. med. Wojciech Guzikowski
Słowa kluczowe: hypotrofia płodu, leczenie L-argininą, arginine, L-arginine treatment
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 127 KB

Stężenie adiponektyny u otyłych kobiet z zaburzeniami miesiączkowania i insulinoopornością
Autor PIOTR SKAŁBA, DOROTA KUGLIN, ANNA DĄBKOWSKA-HUĆ
Klinika Endokrynologii Ginekologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Piotr Skałba
Słowa kluczowe: adiponektyna, insulinooporność, otyłość, zespół policystycznych jajników, adiponectin, insulin resistance, obesity, polycystic ovary syndrome
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 126 KB

Ocena obrazów histopatologicznych endometrium u pacjentek z zespołem androgennym z uwzględnieniem wzorca miesiączkowania
Autor EWA RUDNICKA, STANISŁAW RADOWICKI
Klinika Endokrynologii Ginekologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki
Słowa kluczowe: hiperandrogenizm, zaburzenia miesiączkowania, androgeny, biopsja endometrium, hyperandrogenism, disturbances in the menstruation, androgens endometrial biopsy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 109 KB

Wybrane problemy przedoperacyjnej diagnostyki chorych na naciekającego zrazikowego raka piersi
Autor PIOTR SKOTNICKI (1), JANUSZ RYŚ (2), ELŻBIETA ŁUCZYŃSKA (3), PAWEŁ BLECHARZ (4), JERZY JAKUBOWICZ (4)
(1) Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Mituś
(2) Zakład Patologii Nowotworów Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: doc. dr hab. med. Janusz Ryś
(3) Zakład Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie Kierownik: dr med. Elżbieta Łuczyńska
(4) Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański
Słowa kluczowe: naciekający rak zrazikowy piersi, diagnostyka przedoperacyjna, infiltrating lobular breast cancer, preoperative diagnostics
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 90 KB

Wartość prognostyczna nadekspresji receptora HER-2 w raku piersi
Autor ANNA BRZOZOWSKA, MARIA MAZURKIEWICZ
Katedra i Zakład Onkologii Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz
Słowa kluczowe: rak piersi, HER2, czynniki prognostyczne, breast cancer, HER2, prognostic factors
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 206 KB

Radio- i radiochemioterapia chorych na raka szyjki macicy
Autor JERZY JAKUBOWICZ (1), KRZYSZTOF URBAŃSKI (1), PAWEŁ BLECHARZ (1), PIOTR SKOTNICKI (2)
(1) Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański
(2) Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Mituś
Słowa kluczowe: rak szyjki macicy, radiochemioterapia, cervical cancer, chemoradiation
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 100 KB

Rodzaje prenatalnych badań ultrasonograficznych i kardiologicznych płodu oraz aspekty organizacyjne
Autor MARIA RESPONDEK-LIBERSKA (1),(2)
(1) Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych, Katedra Radiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
(2) Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski
Słowa kluczowe: ultrasonografia prenatalna, echokardiografia, organizacja, prenatal ultrasonography, echocardiography, organizations
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 147 KB

Ultrastruktura i immunohistochemiczne wyznaczniki aktywności śródbłonka naczyń krwionośnych w łożysku z ciąży powikłanej hypotrofią płodu
Autor ELŻBIETA DUDEK (1), ZYGMUNT MACKIEWICZ (2), JANUSZ KUBICKI (3)(4), WOJCIECH GUZIKOWSKI (5), ZBIGNIEW ZIEMBIK (1)
(1) Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski
Kierownik: prof. zw. dr hab. Adam Latała
(2) Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Uniwersytet Wileński, Litwa
Kierownik: prof. Algirdas Venalis
(3) Katedra i Zakład Położnictwa, Państwowa Wyższa Medyczna Szkoła Zawodowa w Opolu
Kierownik: dr hab. n. med. Janusz Kubicki, prof. PO
(4) Instytut Fizjoterapii, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska
Dyrektor: dr hab. n. med. Jan Szczegielniak, prof. PO
(5) Szpital Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków w Opolu
Dyrektor: dr n. med. Wojciech Guzikowski
Słowa kluczowe: ultrastruktura, PECAM-1 - cząsteczka adhezji płytkowo-śródbłonkowej 1, CD34, vWF- czynnik von Willebranda, hypotrofia płodowa, ultrastructure, PECAM-1 - platelet endothelial cell adhesion molecule-1, CD34, vWF- von Willebrand factor, fetal hypotrophy.
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 394 KB

Problemy kliniczne związane z założeniem wkładki wewnątrzmacicznej (IUD). Opis przypadku
Autor WOJCIECH GUZIKOWSKI (1) (2), DARIUSZ KOWALCZYK (1), JACEK WIĘCEK (1)
(1) Szpital Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków im. dr S. Mossora w Opolu
Dyrektor: mgr Aleksandra Kozok
(2) Instytut Położnictwa Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu
Dyrektor: dr n. med. Wojciech Guzikowski
Słowa kluczowe: wkładka wewnątrzmaciczna, zagubiona wkładka wewnątrzmaciczna, diagnostyka, IUD, lost IUD, diagnostics
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 165 KB

Arginina i cytrulina a hypotrofia płodu – część II
Autor AGATA PARDEJ (1), MARIAN GRYBOŚ (2), JANUSZ KUBICKI (3), ANDRZEJ GAMIAN (4), WOJCIECH GUZIKOWSKI (5)
(1) Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
Dyrektor: lek. med. Wojciech Redelbach
(2) I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej we Wrocławiu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Gryboś
(3) Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Instytut Położnictwa Katedra i Zakład Położnictwa
Kierownik: prof. dr hab. Janusz Kubicki
(4) Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej Akademii Medycznej we Wrocławiu
(5) Szpital Ginekologiczno - Położniczy w Opolu
Dyrektor: dr n. med. Wojciech Guzikowski
Słowa kluczowe: arginina, cytrulina, hypotrofia płodu, leczenie L-argininą, arginine, citrullin, fetal hypotrophy, treatment with L-arginine
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 184 KB

MAP-kinazy, peptydowe czynniki wzrostowe i ich receptory w przebiegu wzrostu mięśniaków macicy
Autor MAŁGORZATA WOLAŃSKA (1), EMILIA BAŃKOWSKA-GUSZCZYN (1), STEFAN JAWORSKI (2)
(1) Zakład Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
Kierownik: prof. dr hab. E. Bańkowski
(2) Klinka Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Słowa kluczowe: mięśniaki, peptydowe czynniki wzrostowe, MAP-kinazy, leiomyoma, peptide growth factors, MAP-kinase
IC™ Value 5.45
Załącznik

Kolejne cięcie cesarskie jako źródło poważnych powikłań matczynych
Autor MACIEJ JÓŹWIK (1), MARCIN JÓŹWIK (2), MICHAŁ JÓŹWIK (3)
(1) Klinika Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
(2) Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Kreisklinik Biberach, Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Ulm, Niemcy
(3) Zakład Zdrowia Prokreacyjnego Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
Słowa kluczowe: cięcie cesarskie, czynniki ryzyka, kolejne cięcie cesarskie, powikłania matczyne, zachorowalność i umieralność, cesarean section, risk factors, repeated cesarean section, maternal complications, morbidity and mortality
IC™ Value 5.45
Załącznik

Hormonalna terapia zastępcza a choroba zakrzepowo-zatorowa
Autor AGNIESZKA NALEWCZYŃSKA, AGNIESZKA TIMOREK-LEMIESZCZUK
Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, II Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Warszawie
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów
Słowa kluczowe: hormonalna terapia zastępcza, zatorowość, hormone replacement therapy, thromboembolism
IC™ Value 5.45
Załącznik

Skrócenie okresu przerwy w przyjmowaniu hormonów
Autor RADHIKA D. RIBLE, DANIEL R. MISHELL JR
Wydział Położnictwa i Ginekologii, Keck School of Medicine,
Uniwersytet Południowej Kalifornii, Los Angeles, CA, USA
Słowa kluczowe: -, -
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 218 KB

Ocena własnej techniki chirurgicznego leczenia pooperacyjnej przetoki pęcherzowo-pochwowej u chorych z rakiem szyjki macicy
Autor JULIUSZ KOBIERSKI, HANNA OLSZEWSKA, KAROLINA AGNIESZKA GOŁKA, JANUSZ EMERICH
Katedra i Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Akademii Medycznej w Gdańsku
Kierownik Kliniki: prof. zw. dr hab. med. Janusz Emerich
Słowa kluczowe: rak szyjki macicy, powikłania pooperacyjne, przetoka pęcherzowo – pochwowa, leczenie chirurgiczne, uterine cervical cancer, surgical complications, vesicovaginal fistula, surgical management
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 98 KB

Program badań prenatalnych na Opolszczyźnie w latach 2005-2008
Autor DARIUSZ KOWALCZYK (1), WOJCIECH GUZIKOWSKI (1),(2), JACEK WIĘCEK (1), DAMIAN ZIĘTEK (1)
(1) Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu
Dyrektor: mgr Aleksandra Kozok
(2) Instytut Położnictwa Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu
Dyrektor: dr n. med. Wojciech Guzikowski
Słowa kluczowe: diagnostyka prenatalna, amniocenteza genetyczna, prenatal diagnosis, genetic amniocentesis
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 199 KB

Poszanowanie autonomii pacjentki w zakresie udzielania przez nią zgody na zabiegi medyczne
Autor JOANNA HABERKO (1), BARTOSZ PAWELCZYK (2)
(1) Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu
Kierownik: Prof. dr hab. Andrzej Koch
(2) Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu
Kierownik: Prof. dr hab. Zdzisław Kędzia
Słowa kluczowe: autonomia woli, zgoda na zabieg medyczny, sprzeciw, autonomy of will, consent to medical operation/treatment, objection
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 129 KB

Struktura śródbłonków naczyń krwionośnych i immunohistochemiczne wyznaczniki angiogenezy w kosmkach łożyska ludzkiego
Autor ELŻBIETA DUDEK (1), ZYGMUNT MACKIEWICZ (2), JANUSZ KUBICKI (3),(4), WOJCIECH GUZIKOWSKI (5)
(1) Zakład Biologii Komórki, Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski
Kierownik: prof. zw. dr hab. Adam Latała
(2) Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Uniwersytet Wileński, Litwa Kierownik: prof. Algirdas Venalis
(3) Katedra i Zakład Położnictwa, Państwowa Wyższa Medyczna Szkoła Zawodowa w Opolu
Kierownik: dr hab. n. med. Janusz Kubicki, prof. Politechniki Opolskiej
(4) Instytut Fizjoterapii, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska
Kierownik: dr hab. n. med. Jan Szczegielniak
(5) Szpital Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków w Opolu
Dyrektor: dr n. med. Wojciech Guzikowski
Słowa kluczowe: łożysko, CD34, czynnik von Willebranda (vWF), angiogeneza, endotelialna syntaza tlenku azotu (eNOS), placenta, CD34, von Willebrand factor (vWF), angiogenesis, endothelial nitric oxide synthase (eNOS)
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 138 KB

Premenopauza – problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Od kiedy hormonalna terapia zastępcza, do kiedy antykoncepcja?
Autor ALINA WARENIK-SZYMANKIEWICZ, RADOSŁAW SŁOPIEŃ
Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej UM w Poznaniu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Alina Warenik-Szymankiewicz
Słowa kluczowe: menopauza, hormonalna terapia zastępcza, antykoncepcja hormonalna, menopause, hormonal therapy, hormonal contraception
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 118 KB

Współczesne metody rozpoznania ciąży pozamacicznej
Autor EWA SURYNT, BEATA OSUCH, AGNIESZKA TIMOREK-LEMIESZCZUK
Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, II Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Warszawie
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów
Słowa kluczowe: ciąża ektopowa, choriongonadotropina kosmówkowa, ultrasonografia przezpochwowa (USG TV), ectopic pregnancy, beta-human chorionic gonadotropin (bhCG), transvaginal ultrasonography
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 228 KB

Współczesne metody leczenia ciąży pozamacicznej
Autor EWA SURYNT, BEATA OSUCH, AGNIESZKA TIMOREK-LEMIESZCZUK
Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, II Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Warszawie
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów
Słowa kluczowe: ciąża ektopowa, choriongonadotropina kosmówkowa, leczenie, ectopic pregnancy, human chorionic gonadotropin, treatment
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 145 KB

Nadciśnienie w ciąży – patofizjologia i postępowanie
Autor AGNIESZKA NALEWCZYŃSKA, AGNIESZKA TIMOREK-LEMIESZCZUK, BEATA OSUCH
Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, II Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Warszawie
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, ciąża, stan przedrzucawkowy, hypertension, pregnancy, preeclampsia
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 140 KB

Nefropatia cukrzycowa w ciąży
Autor AGNIESZKA NALEWCZYŃSKA, AGNIESZKA TIMOREK, MAGDALENA KLEMIŃSKA-NOWAK
Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, II Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Warszawie
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów
Słowa kluczowe: przewlekła choroba nerek, ciąża, cukrzyca, nefropatia, chronic renal failure/insufficiency, pregnancy, diabetes, nephropathy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 97 KB

Komórki macierzyste – biologiczne aspekty medycyny regeneracyjnej
Autor EWA BAUM, MICHAŁ MUSIELAK
Katedra Nauk Społecznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Kierownik: prof. dr hab. Michał Musielak
Słowa kluczowe: medycyna regeneracyjna, komórki macierzyste, zarodkowe komórki macierzyste, płodowe komórki macierzyste, komórki macierzyste z krwi pępowinowej, komórki macierzyste dorosłych osób, regenerative medicine, stem cells, embryonic stem cells, fetal stem cells, cord blood stem cells, adults stem cells
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 143 KB

Ocena penetracji amoksycyliny do płynu owodniowego, łożyska oraz krwi płodu
Autor JULIA ZARĘBA-SZCZUDLIK (1), KRZYSZTOF CZAJKOWSKI (1), HANNA RÓŻAŃSKA (2), EWA ROMEJKO-WOLNIEWICZ (1)
(1) II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Czajkowski
(2) Państwowy Instytut Weterynarii, Puławy
Dyrektor: dr hab. Tadeusz Wijaszka
Słowa kluczowe: amoksycylina, płyn owodniowy, łożysko, krew pępowinowa, penetracja, amoxicillin, amniotic fluid, placenta, fetal blood, penetration
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 129 KB

Podstawy kolposkopii
Autor ANDRZEJ MALAREWICZ
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Świętokrzyska w Kielcach
Dyrektor: prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Malarewicz
Słowa kluczowe: kolposkopia, rak szyjki macicy, diagnostyka chorób szyjki macicy, colposcopy, cancer of the cervix uteri, diagnostic of deseases cervix uteri
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 354 KB

Patomorfoza mięśniaków macicy u kobiet
Autor PAWEŁ MADEJ (1), JANUSZ A. MADEJ (2)
(1) Katedra i Klinika Ginekologii Endokrynologicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Piotr Skałba
(2) Department of Pathological Anatomy, Pathophysiology, Microbiology and Forensic Veterinary Medicine, Wrocław University of Environmental and Life Science
Słowa kluczowe: ECM – macierz zewnątrzkomórkowa, CAM- cząsteczki adhezyjne błon komórki, mięśniaki, mięśniakomięsaki, struktury dysypatywne, strefa dyzoryczna, ECM-extracellular matrix, CAM -cell adhesion molecules, myomas, myosarcomas, dissipative structures, disoric zone
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 142 KB

Leczenie mięśniaków macicy
Autor ALFRED REROŃ (1), HUBERT HURAS (2)
(1) Klinika Ginekologii i Położnictwa Septycznego CMUJ w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Alfred Reroń
(2) Zakład Opieki Ginekologicznej WNZ CMUJ w Krakowie
Słowa kluczowe: mięśniaki macicy, myomektomia, laparoskopia, histeroskopia, leiomyomas, myomectomy, laparoscopy, hysteroscopy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 141 KB

Wskazania i techniki histerektomii laparoskopowej we współczesnej ginekologii operacyjnej
Autor JANUSZ BARTNICKI (1), RYSZARD PORĘBA (2)
(1) Klinika Położnictwa i Ginekologii Centrum Zdrowia Bitterfeld – Wolfen, Niemcy,
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Janusz Bartnicki
Katedra Ginekologii i Położnictwa WZP Akademii Medycznej we Wrocławiu
(2) Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa w Tychach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba
Słowa kluczowe: hysterektomia laparoskopowa, wskazania, techniki, laparoscopic hysterectomy, indications, techniques
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 239 KB

Arginina i cytrulina a hypotrofia płodu – część I
Autor AGATA PARDEJ (1), MARIAN GRYBOŚ (2), JANUSZ KUBICKI (3),(4) , WOJCIECH GUZIKOWSKI (5)
(1) Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
Dyrektor: lek. med. Wojciech Redelbach
(2) I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa AM we Wrocławiu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Gryboś
(3) Katedra i Zakład Położnictwa, Instytut Położnictwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Janusz Kubicki
(4) Instytut Fizjoterapii, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska
Kierownik: dr hab. n. med. Jan Szczegielniak
(5) Szpital Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków w Opolu
Dyrektor: dr n. med. Wojciech Guzikowski
Słowa kluczowe: arginina, cytrulina, hypotrofia płodu, arginine, citruline, fetus hypotrophy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 136 KB

Niewydolność cieśniowo-szyjkowa
Autor RYSZARD CZAJKA, RAFAŁ RZEPKA
Katedra Położnictwa, Ginekologii i Neonatologii
Klinika Położnictwa i Ginekologii PAM
Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Czajka
Słowa kluczowe: niewydolność cieśniowo – szyjkowa, szew szyjkowy, tunelizacja szyjki macicy, cervical insufficiency, cervical cerclage, uterine cervix tunnelization
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 234 KB

Utrata przytomności podczas ciąży – problem diagnostyczny. Opis przypadku.
Autor AGNIESZKA NALEWCZYŃSKA, BEATA OSUCH, AGNIESZKA TIMOREK, BEATA ŚPIEWANKIEWICZ
Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, II Wydział Lekarski UM w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Stelmachów
Słowa kluczowe: rzucawka, utrata przytomności, eclampsia
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 95 KB

Badania urodynamiczne w praktyce ginekologicznej – wskazówki i uwagi krytyczne w interpretacji wyników
Autor ANDRZEJ PRAJSNER
Kliniczny Oddział Urologii, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: dr hab. n. med. A. Prajsner
Słowa kluczowe: badanie urodynamiczne, cystometria, badanie ciśnieniowo-przepływowe, ciśnienie wycieku, pomiar ciśnienia cewkowego, urodynamic study, cystometry, pressure-flow study, leak point pressure, urethral pressure measurement
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 452 KB

Nowości w obrazowaniu ultrasonograficznym i przedoperacyjnej ocenie nowotworów jajnika
Autor ARTUR CZEKIERDOWSKI
Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii AM w Lublinie
Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Jan Kotarski
Słowa kluczowe: nowotwory jajnika, ultrasonografia trójwymiarowa, sonoangiografia 3D, ovarian tumours, three-dimensional ultrasonography, sonoangiography 3D
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 492 KB

Leczenie chirurgiczne nowotworów złośliwych jajnika
Autor WIESŁAW SZYMAŃSKI, MAREK SZYMAŃSKI, MACIEJ W. SOCHA
Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,
SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Wiesław Szymański
Słowa kluczowe: rak jajnika, leczenie chirurgiczne, ovarian cancer, surgical treatment.
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 388 KB

Etiopatogeneza mięśniaków macicy i ich wpływ na płodność i przebieg ciąży
Autor ALFRED REROŃ(1), HUBERT HURAS(2) (1) Klinika Ginekologii i Położnictwa Septycznego,
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Alfred Reroń
(2) Zakład Opieki Ginekologicznej WNZ CMUJ
Słowa kluczowe: mięśniaki macicy, czynniki wzrostowe, ciąża, niepłodność., leiomyomas, myomectomy, growth factors, pregnancy, infertility
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 139 KB

Miejsce laparoskopii we współczesnej ginekologii operacyjnej – operacje mięśniaków
Autor JANUSZ BARTNICKI(1), RYSZARD PORĘBA(2)
(1) Klinika Położnictwa i Ginekologii Centrum Zdrowia Bitterfeld – Wolfen, Niemcy
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Janusz Bartnicki
Katedra Ginekologii i Położnictwa WZP Akademii Medycznej we Wrocławiu
(2) Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa w Tychach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba
Słowa kluczowe: laparoskopia, laparotomia, wyłuszczenie mięśniaków, laparoscopy, laparotomy, myoma enucleation
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 477 KB

Histeroskopowe leczenie mięśniaków podśluzówkowych macicy
Autor BEATA ŚPIEWANKIEWICZ, ANNA LEWICKA, AGNIESZKA TIMOREK, BEATA OSUCH, ROBERT PIÓRKOWSKI
Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, II Wydział Lekarski AM w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Stelmachów
Słowa kluczowe: mięśniaki, histeroskopia, leczenie, myoma, hysteroscopy, treatment
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 239 KB

Rozpoznanie i leczenie śródściennej ciąży ekotopowej – opis trzech przypadków
Autor EWA SURYNT, BEATA OSUCH, BEATA ŚPIEWANKIEWICZ, JERZY STELMACHÓW
Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów
Słowa kluczowe: śródścienna ciąża ektopowa, methotrexat (MTX), laparoskopia, interstitial ectopic pregnancy, methotrexat (MTX), laparoscopy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 355 KB

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Cięcie cesarskie
Autor Przewodniczący:
prof. dr hab. med. Ryszard Poręba
Słowa kluczowe: -, -
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 971 KB

Rezonans magnetyczny płodu – nowa metoda diagnostyczna w algorytmie prenatalnej opieki medycznej – doświadczenia własne
Autor IZABELA HERMAN-SUCHARSKA(1,3,) ANNA MAMAK-BAŁAGA(2), AGNIESZKA GLEŃ(1),ANDRZEJ URBANIK(1), EWA KLUCZEWSKA(4,5)
(1) Katedra Radiologii CMUJ Kraków
Kierownik: dr hab. n. med. Andrzej Urbanik
(2) Klinika Patologii Ciąży CMUJ Kraków
Kierownik: dr hab. n. med. Józef Tomaszczyk
(3) Medyczne Centra Diagnostyczne Voxel S.A. Kraków
Kierownik: dr n. med. Izabela Herman-Sucharska
(4) Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki w Zabrzu ŚUM w Katowicach
Kierownik: dr hab. n. med. Ewa Kluczewska
(5) Medyczne Centra Diagnostyczne Voxel S.A. Bytom
Kierownik: dr Zbigniew Celej
Słowa kluczowe: płód, wady rozwojowe, rezonans magnetyczny, fetus, developmental anomalies, magnetic resonance
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 673 KB

Ocena niepowodzeń po leczeniu operacyjnym raka szyjki macicy w stopniu zaawansowania klinicznego I i IIA
Autor JULIUSZ KOBIERSKI, JANUSZ EMERICH
Katedra i Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku
Kierownik: prof. zw. dr hab. med. Janusz Emerich
Słowa kluczowe: rak szyjki macicy, leczenie operacyjne, niepowodzenia, cervical cancer, surgical treatment, failure
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 110 KB

Miejsce laparoskopii we współczesnej ginekologii operacyjnej – operacje na przydatkach
Autor JANUSZ BARTNICKI(1), RYSZARD PORĘBA(2)
(1) Klinika Położnictwa i Ginekologii Centrum Zdrowia Bitterfeld -Wolfen, Niemcy
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Janusz Bartnicki
Katedra Ginekologii i Położnictwa WZP Akademii Medycznej we Wrocławiu
(2) Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa w Tychach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba
Słowa kluczowe: laparoskopia, laparotomia, operacje ginekologiczne, laparoscopy, laparotomy, gynaecological operations
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 358 KB

Zespół antyfosfolipidowy we współczesnym położnictwie
Autor JERZY HEIMRATH, BARBARA GRZEŚ
Ośrodek: Katedra i Zakład Ginekologii i Położnictwa, Wydział Zdrowia Publicznego Akademii, Medycznej we Wrocławiu
Kierownik: dr hab. nauk med. Jerzy Heimrath
Słowa kluczowe: zespół antyfosfolipidowy, przeciwciała antyfosfolipidowe, antiphospholipid syndrome, antiphospholipid antibodies
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 148 KB

Poród po cięciu cesarskim w latach 1992-2005 w oparciu o materiał Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego w Wałbrzychu
Autor SŁAWOMIR SUCHOCKI(1), PAWEŁ KOŁOMYJEC(1), MARTA DYRDOL-MIKRUT(2)
(1) Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno- Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
Kierownik: dr hab. n. med. Sławomir Suchocki, prof. nadzw.
(2) Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – student
Słowa kluczowe: poród po cięciu cesarskim, cięcie cesarskie, poród, delivery after cesarean section, c-section, delivery, vaginal birth after cesarean (VBAC)
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 100 KB

Indukcja porodu
Autor ANDRZEJ KARMOWSKI, MAŁGORZATA PAWELEC, BOGUSŁAW PAŁCZYŃSKI, MIKOŁAJ KARMOWSKI
I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej we Wrocławiu
Kierownik: dr hab. Marian Gryboś, prof. AM
Słowa kluczowe: poród, indukcja porodu, labour, induction of labour
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 102 KB

Hormonalna dwuskładnikowa antykoncepcja – dlaczego, kiedy, jak?
Autor MARIAN SZAMATOWICZ
Klinika Ginekologii Akademii Medycznej w Białymstoku
Słowa kluczowe: antykoncepcja, dwuskładnikowa antykoncepcja, COC, PHA, contraception, combined contraception, COC, PHA
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 115 KB

Bezobjawowe, zagrażające rozejście się mięśnia macicy w bliźnie po cięciu cesarskim – opis przypadku
Autor JOLANTA MAZUREK-KANTOR, WŁODZIMIERZ SAWICKI, ARKADIUSZ GAWRYLUK, JERZY STELMACHÓW
Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Stelmachów
Słowa kluczowe: cięcie cesarskie, pęknięcie macicy w ciąży, cesarean section, uterine rupture during pregnancy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 174 KB

Diagnostyka i leczenie raka szyjki macicy
Autor MARIUSZ BIDZIŃSKI
Ośrodek: Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii w Warszawie
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński,
Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej
Słowa kluczowe: rak szyjki macicy, diagnostyka, leczenie, cervical carcinoma, diagnostics, treatment
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 128 KB

Identyfikacja węzła wartowniczego w inwazyjnym raku szyjki macicy: 5 lat doświadczeń
Autor DARIUSZ WYDRA, SAMBOR SAWICKI, JANUSZ EMERICH
Ośrodek: Katedra i Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej AM w Gdańsku
Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Emerich
Słowa kluczowe: rak szyjki macicy, węzeł wartowniczy, węzły chłonne, limfoscyntygrafia, cervical cancer, sentinel node, lymph nodes, lymphoscintigraphy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 1628 KB

Powikłania operacji radykalnej raka szyjki macicy – przegląd piśmiennictwa
Autor RYSZARD PORĘBA, JANUSZ POZOWSKI
Ośrodek: Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa w Tychach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba
Słowa kluczowe: rak szyjki macicy, operacja radykalna, powikłania, cervical cancer, radical surgery, complications
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 663 KB

Nadciśnienie w ciąży – schemat postępowania terapeutycznego w Niemczech
Autor JANUSZ BARTNICKI(1), ANDRZEJ BARWIJUK(2)
(1) Klinika Położnictwa i Ginekologii Centrum Zdrowia Bitterfeld - Wolfen (Niemcy)
Kierownik: prof. dr n. med. Janusz Bartnicki
Katedra Położnictwa i Ginekologii Wydziału Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu
(2) Medifem, Warszawa
Słowa kluczowe: nadciśnienie w ciąży, leczenie, gestational hypertension, treatment
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 112 KB

Zespół HELLP – nadal trudny problem współczesnego położnictwa
Autor SŁAWOMIR SUCHOCKI, PRZEMYSŁAW PIEC, MICHAŁ OBST, EDYTA MISIAK, MAŁGORZATA BAŃCZEROWSKA-GÓRSKA, JAN OLESZCZUK
Słowa kluczowe: zespół HELLP, stan przedrzucawkowy, sterydoterapia wysokodawkowa, HELLP syndrome, pre-eclampsia, high-dose steroid therapy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 154 KB

Zmiany wskaźnika izoenzymatycznego dehydrogenazy mleczanowej w surowicy krwi ciężarnych pod wpływem ćwiczeń ruchowych w szkole rodzenia
Autor ELŻBIETA KOTARSKA, KRZYSZTOF A. SOBIECH, JACEK MAJDA, ANDRZEJ KARMOWSKI, MIKOŁAJ KARMOWSKI, MAŁGORZATA PAWELEC, DOROTA JAKUBIEC, MARTA GÓRECKA-BALCEREK
Słowa kluczowe: izoenzymatyczny wskaźnik LDH, ćwiczenia fizyczne, szkoła rodzenia, isoenzymatic index of LDH, physical exercise, a prenatal fitness class
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 118 KB

Komórka jako biologiczna forma życia
Autor RUDOLF KLIMEK
prof. zw. dr h. c., em. profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Słowa kluczowe: komórka, zygota, nowotwór, diagnostyka enzymatyczna, cell, zygote, neoplasm, enzymatic diagnostics
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 135 KB

Zastosowanie metody pozytonowej tomografii emisyjnej w ginekologii onkologicznej
Autor MAREK GRABIEC, MAŁGORZATA WALENTYNOWICZ
Ośrodek: Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Pielęgniarstwa Ginekologicznego Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kierownik: dr hab. n. med. Marek Grabiec, prof. UMK
Słowa kluczowe: PET, PET/CT, nowotwory, ginekologia onkologiczna, PET, PET/CT, gynecologic malignancy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 202 KB

Model dokumentowania pobieranych węzłów chłonnych w operacji radykalnej raka szyjki macicy
Autor RYSZARD PORĘBA
Ośrodek: Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa w Tychach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba
Słowa kluczowe: rak szyjki macicy, węzły chłonne, operacja Wertheima-Meigsa, mapa lymphadenectomii, cervical cancer, lymph nodes, Wertheim-Meigs operation, lymphadenectomy map
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 59 KB

Ocena szerzenia raka szyjki macicy w stopniu IB i IIA w drogach chłonnych
Autor RYSZARD PORĘBA, JANUSZ POZOWSKI
Ośrodek: Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa w Tychach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba
Słowa kluczowe: rak szyjki macicy, węzły chłonne, przerzuty, mapa lymphadenectomii, cervical cancer, lymph nodes, metastasis, map of lymphadenectomy
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 572 KB

Wartość diagnostyczna badania ultrasonograficznego i scyntygraficznego z wykorzystaniem Tc-99m sestaMIBI w rozpoznawaniu nowotworów złośliwych przydatków
Autor AGNIESZKA TIMOREK-LEMIESZCZUK(1), EWA KUROWSKA MROCZEK(1), LESZEK KRÓLICKI(2), JERZY STELMACHÓW(1)
Ośrodek: (1) Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. med. Jerzy Stelmachów
(2) Zakład Medycyny Nuklearnej i Rezonansu Magnetycznego, Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Leszek Królicki
Słowa kluczowe: scyntygrafia Tc-99m sestaMIBI, ultrasonografia, guzy jajnika, Tc-99m sestaMIBI scintigraphy, sonography, ovarian tumors
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 293 KB

Aktualne poglądy na rozwój raka endometrium przedstawione na XXVI Kongresie Międzynarodowej Akademii Patologii w Montrealu
Autor ZBIGNIEW S. ANTOSZ
Ośrodek: Zakład Patomorfologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 w Tychach
Kierownik Zakładu: lek. med. Zbigniew S. Antosz
Słowa kluczowe: rak endometrium, Międzynarodowa Akademia Patologii, XXVI Kongres, endometrial cancer, International Academy of Pathology, Montreal XXVI Congress
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 119 KB

Jak w sposób bezpieczny dla ciężarnej i płodu przerwać nawrotny częstoskurcz węzłowy?
Autor PROCHACZEK FRYDERYK, WINIARSKA HANNA
Ośrodek: Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Słowa kluczowe: ciąża, nawrotny częstoskurcz węzłowy, stymulacja, leki antyarytmiczne, pregnancy, AVRNT, stimulation, anti-arrhythmic drugs.
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 261 KB

Przewlekła niewydolność żylna u kobiety ciężarnej – primum non nocere. Przegląd literatury
Autor DAWID HADASIK, ROBERT REPEĆ, MACIEJ ZANIEWSKI
Ośrodek: Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Naczyń w Tychach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kierownik: dr hab. n. med. Maciej Zaniewski
Słowa kluczowe: ciąża, niewydolność żylna, zakrzepica żylna, profilaktyka, leczenie., pregnancy, venous insufficiency, venous thrombosis, prophylaxis, treatment.
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 116 KB

Zastosowanie rezonansu magnetycznego w położnictwie
Autor JAN URBAN , KATARZYNA BOROWSKA-MATWIEJCZUK , JERZY WALECKI
Słowa kluczowe: rezonans magnetyczny, położnictwo, wskazania, magnetic resonance, obstetrics, indications
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 223 KB

Algorytm prewencji i postępowania w dystocji barkowej
Autor RYSZARD PORĘBA
Słowa kluczowe: dystocja barkowa, algorytm prewencji i postępowania, shoulder distocia, algorrhythm for prevention and managing
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 132 KB

Dystocja barkowa – czy powikłania tego można uniknąć?
Autor MAGDALENA PIWOWARCZYK, JERZY SIKORA
Słowa kluczowe: dystocja barkowa, czynniki ryzyka, zapobieganie, shoulder dystocia, risk factors , prevention
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 106 KB

Czy ultrasonograficzna ocena masy płodu może być podstawą do operacyjnego zakończenia ciąży celem uniknięcia dystocji barkowej?
Autor MAREK KUDŁA, GRZEGORZ CHROMY, MONIKA BOJDYS-SZYNDLAR, ŁUKASZ SZWACZKA, ADAM NOWARA, ANDRZEJ WITEK
Słowa kluczowe: dystocja barkowa, masa ciała płodu, ultrasonografia, shoulder dystocia, fetal weight, ultrasonography
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 362 KB

Wykorzystanie zaawansowanych metod modelowania statystycznego w prognozowaniu dystrofii płodu
Autor DARIUSZ DANILUK , ANDRZEJ KISIEL , AGATA SMOLEŃ , ARTUR CZEKIERDOWSKI
Słowa kluczowe: dystrofia płodu, biometria ultrasonograficzna, modelowanie statystyczne, fetus dystrophy, ultrasonographic biometry, statistical modelling
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 217 KB

Zakażenie Chlamydia trachomatis u ciężarnych i noworodków – diagnostyka i leczenie
Autor JANUSZ BARTNICKI, IRENA CHOROSZY-KRÓL
Słowa kluczowe: ciąża, noworodek, chlamydia trachomatis, diagnostyka, leczenie, pregnancy, neonate, chlamydia trachomatis, diagnostics, treatment
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 102 KB

Opieka położnicza po cięciu cesarskim wspierająca karmienie piersią
Autor BOGUMIŁA KIEŁBRATOWSKA, KRZYSZTOF PREIS
Słowa kluczowe: cięcie cesarskie, karmienie piersią, zapotrzebowanie na pomoc, laktacja, trudności w karmieniu piersią, caesarian section, breastfeeding, demand for assistance, lactation, breastfeeding difficulties
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 106 KB

Algorytm prewencji i postępowania w dystocji barkowej (DB) /Projekt graficzny/
Autor Ryszard Poręba
Słowa kluczowe: dystocja barkowa, algorytm prewencji i postępowania, shoulder distocia, algorrhythm for prevention and managing
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 552 KB

Cięcie cesarskie na przełomie XX i XXI wieku - aktualne problemy
Autor Sławomir Suchocki, Przemysław Piec
Słowa kluczowe: cięcie cesarskie, powikłania, cięcie cesarskie na życzenie, cesarean section, complications, cesarean section on request
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 154 KB

Cięcie cesarskie - korzyści i zagrożenia
Autor Ryszard Poręba
Słowa kluczowe: cięcie cesarskie, korzyści, zagrożenia, aspekt prawny, cesarean section, benefits, risks, legal aspect
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 2022 KB

Wybrane zagadnienia odpowiedzialności karnej lekarza w medycynie perinatalnej
Autor Stefan Jaworski/Klinika Ginekologii AM w Białymstoku/
Słowa kluczowe: błąd lekarski, odpowiedzialność karna lekarza, medical error, doctor's criminal liability
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 133 KB

Cięcie cesarskie na życzenie-trudny problem medyczny, etyczny i prawny
Autor Sławomir Suchocki, Przemysław Piec, Anna Łuszczyńska
Słowa kluczowe: cięcie cesarskie na życzenie, wskazania medyczne, powikłania, cesarean section on demand, medical indications, complications
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 121 KB

Sposób porodu w zależności od wskazań do poprzedniego cięcia cesarskiego
Autor Jolanta Mazurek - Kantor, Beata Osuch, Beata Śpiewankiewicz, Włodzimierz Sawicki, Jerzy Stelmachów/Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie/
Słowa kluczowe: cięcie cesarskie, poród po cięciu cesarskim, cesarean section, delivery after cesarean section
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 307 KB

Sposób porodu a czas od ostatniego cięcia cesarskiego z uwzględnieniem powikłań
Autor Joanna Mazurek-Kantor, Włodzimierz Sawicki, Beata Osuch, Beata Śpiewankiewicz, Jerzy Stelmachów /Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych, Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie
Słowa kluczowe: cięcie cesarskie, poród po cięciu cesarskim, cesarean section, birth after cesarean section
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 244 KB

Kontaminacja wody i wskaźnik infekcji w porodach w wodzie
Autor Thoni A., Mroczka W., Moroder L.
Słowa kluczowe: poród w wodzie, skażenie bakteryjne wody, wskaźnik infekcji noworodków, labour in water, bacterial contaminationof water, neonates' infection index
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 314 KB

Sprawozdanie z X Sympozjum Sekcji Psychosomatycznej PTG
Autor Urszula Sioma-Markowska
Słowa kluczowe: Sympozjum, Symposium
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 98 KB

Zabieg cięcia cesarskiego na wyłączne życzenie rodzącej
Autor Joanna Haberko / Katedra Prawa Cywilnego Handlowegi i Ubezpieczeniowego , Poznań/
Słowa kluczowe: cięcie cesarskie, zgoda, poród, operacja zbędna, odpowiedzialność cywilna, caesarean section, consent, labour, unnecessary operation, civil responsibility
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 114 KB

Najważniejsze zagadnienia dotyczące cięcia cesarskiego
Autor Zbigniew Słomko, Ryszard Poręba, Krzysztof Drews, Tomasz Niemiec
Słowa kluczowe: cięcie cesarskie, wskazania, technika operacji, znieczulenie, powokłania, poród po cięciu cesarskim, cesarean section, indications, operative technique, anesthesia, complications, birth after cesarean section
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 199 KB

Kiedy poród po przebytym cięciu cesarskim jest bezpieczny?-na podstawie prospektywnych badań w klinice w Tychach
Autor Prof. zw. dr hab. Ryszard Poręba Katedra i Odział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa SAM w Katowicach
Słowa kluczowe: cięcie cesarskie, poród po cięciu cesarskim, cesarean section, vaginal birth after cesarean section
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 1723 KB

Czy blizna po cięciu cesarskim jest niebezpieczna w porodzie?
Autor Aneta Poręba, Janusz Pozowski, Urszula Sioma - Markowska Katedra i Odział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa SAM w Katowicach
Słowa kluczowe: przebyte cięcie cesarskie, blizna macicy, previous cesarean section, uterine scar
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 170 KB

Powikłania po cięciach cesarskich.
Autor Alfred Reroń, Hubert Huras Klinika Ginekologii i Położnictwa Septycznego Collegium Medicum UJ
Słowa kluczowe: cięcie cesarskie, powikłania, cesarean section, complications
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 128 KB

Zastosowanie antybiotyków w czasie cięcia cesarskiego w profilaktyce zakażeń połogowych
Autor Krzysztof Drews, Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz Katedra Perinatologii i Ginekologii AM w Poznaniu
Słowa kluczowe: cięcie cesarskie, antybiotyki, profilaktyka, cesarean section, antibiotics, prophylaxis
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 1222 KB

Czy cięcie cesarskie na życzenie stanie się alternatywną porodu siłami natury?
Autor Robert Zając, Szwajcaria
Słowa kluczowe: cięcie cesarskie, cięcie cesarskie na życzenie, cesarean section, cesarean section on request
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 111 KB

Krwotok poporodowy -algorytm postępowania
Autor prof. zw. dr hab. med. Ryszard Poręba Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa Śląskiej Akademii Medycznej
Słowa kluczowe: krwotok poporodowy, postępowanie, algorytm, postpartum hemorrhage, management, protocol
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 935 KB

Dystocja barkowa -trydny problem położnictwa
Autor prof. zw. dr hab. med. Ryszard Poręba Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa Śląskiej Akademii Medycznej
Słowa kluczowe: dystocja barkowa, czynniki ryzyka, algorytm postępowania, shoulder dystocia, risk factors, management protocol
IC™ Value 5.45
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 840 KB