Rada naukowa

ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

 

Redaktor naczelny

prof. zw.dr hab. n. med. Ryszard Poręba
Katedra i Oddział Kliniczny, ŚUM, Tychy, Poland

 

Redaktor tematyczny

Dr n.med. Urszula Sioma-Markowska

 

Rada naukowa

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Andrzejak
Rektor AM, Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego, Wrocław, Poland

Prof. Sir Sabaratnam Arulkumaran
Head of obstetrics and gynaecology, Clinical Sciences (Room 3.062a), St George's, University of London,  United Kingdom

Prof. dr hab. n. med. Janusz E. Badurski
Dyrektor Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno-Stawowych, Białystok

Prof. dr hab. n. med. Janusz Bartnicki
Klinika Położnictwa i Ginekologii, Bitterfeld/Wolfen, Germany

Prof. dr hab. n. med. Antoni Basta
Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa, Collegium Medicum UJ, Kraków, Poland

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidzinski
Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa, Poland

Revaz Botchorishvili M.D.
Director Centi Faculte de Medicine, CICE - CENTI – Faculté de Médecine – Bâtiment, France

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz H. Bręborowicz
Rektor AM, Klinika Perinatologii i Ginekologii, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny, AM, Poznań, Poland

Prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan
Szpital Ginekologiczno-Połozniczy im Św. Rodziny, Warszawa, Poland

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Czajka
Klinika Perinatologii, Pomorska AM, Szczecin, Poland

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski
II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, AM, Warszawa, Poland

Prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski
Klinika Położnictwa i Ginekologii, CMKP, Warszawa, Poland

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Drews
Katedra Perinatologii i Ginekologii, Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych, AM, Poznań, Poland

Prof. dr hab. n. med. Janusz Emerich
Klinika Ginekologii, Instytut Położnictwa i Chorób Kobiecych, AM, Gdańsk, Poland

Prof. dr hab. n. med. Peter G. Fedor-Freybergh,
Editor-in-Chief: Neuroendocrinology Letters, Bratislava, Slovak Republic

Prof. Malik Goonewardene
Professor and Head Dept. of Obsterics Gynaecology, Sri Lanka

Prof. dr hab. n. med. Hubert Huras                                                                                                                                                                                   Katedra Ginekologii i Położnictwa, Klinika Położnictwa i Perinatologii, Collegium Medicum UJ Kraków, Poland

Prof. dr hab. n. med. Stefan Jaworski
Klinika Ginekologii UM, Białystok, Poland

Prof. dr hab. n. med. Michał Jóźwik
Klinika Ginekologii, AM, Białystok, Poland

Prof. dr hab. n. med. Miriam Katz
Obstetrics and Gynecology, Beer - Sheba, Israel

Prof. dr. med. Jörg Keckstein,
Department for Gynecology and Obstetrics, Autstria

Prof. dr hab. n. med. Rudolf Klimek
Kraków, Poland

Prof. dr hab. n. med. Franciszek Kokot
Katedra i Klinika Nefrologii i Chorób Przemiany Materii, Śląska AM, Katowice, Poland

Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski
I Katedra i Klinika Ginekologii, AM, Lublin, Poland

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Krasomski
Klinika Połoznictwa i Ginekologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, II Katedra Połoznictwa i Ginekologii, UM, Łódź, Poland

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Laudański
Klinika Perinatologii, UM, Łódź, Poland

Prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Limon
Katedra i Zakład Biologii i Genetyki, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym GUM, Gdańsk, Poland

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński
Rektor UM Katedra Endokrynologii i Chorób Metabolicznych, UM, Łódź, Poland

Prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Poland

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Malinowski
Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Endoskopowej, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź, Poland

Prof. dr hab. n. med. Witold Malinowski
Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorska AM, Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Położniczego, Szczecin, Poland

Prof. dr hab. n. med. Janusz Marcickiewicz
Center for Surgical Gynecologic Oncology, Göteborg University, Department of Obstetics & Gynecology, Sahlgrenska University Hospital, Göteborg, Sweden

Prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz                                                                                                                                                                                Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, ŚUM, Katowice, Poland

Prof. dr hab. n. med. Longin Marianowski
Klinika Połoznictwa i Ginekologii, AM, Warszawa, Poland

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Mielnik
Gdańsk, Poland

Prof. dr hab. med. Anita Olejek
Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej ŚUM, Katowice, Poland

Prof. dr hab. n. med. Jan Oleszczuk
Katedra i Klinika Perinatologii, AM, Lublin, Poland

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski
Klinika Perinatologii i Ginekologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź, Poland

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski
III Katedra i Klinika Ginekologii, AM, Lublin, Poland

Prof. dr hab. n. med. Leszek Pawelczyk
Klinika Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu, AM, Poznań, Poland

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Pertyński
Klinika Ginekologii i Chorób Menopauzy, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź, Poland

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Preis
Katedra Perinatologii i Klinika Położnictwa, AM, Gdańsk, Poland

Prof. C.N. Purandare                                                                                                                                                                                                             President The Federation of Obstetrics and Gynaecological Societies of India
Model Residency CHS, India

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki
Klinika Endokrynologii Ginekologicznej, AM, Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej, Warszawa, Poland

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Radwan                                                                                                                                                                                            Klinika Leczenia Niepłodności, GAMETA, Łódź, Poland

Prof. dr hab. n. med. Ewa Radwańska
Department of Obstetrics and Gynecology, Rush-Presbyterian-St. Luke’s, Medical Centers, Chicago, USA

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger
II Katedra i Klinika Ginekologii, AM, Lublin, Poland

Prof. dr hab. n. med. Alfred Reroń
Klinika Ginekologii i Perinatologii CMUJ, Kraków, Poland

Prof. dr hab. n. med. Maria Respondek-Liberska
Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych UM, Łódź, Poland

Dr. Michael Robson FRCS   MRCOG  FRCPI
Obstetrician and Gynaecologist , The National Maternity Hospital, Ireland

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Ronin-Walknowska
Katedra Położnictwa i Ginekologii, Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej, Pomorka AM, Szczecin, Poland

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz
I Katedra i Klinika Kardiologii GUM, Gdańsk, Poland

Dr. (Mrs) Usha. B. Saraiya
Obstetrician and Gynaecologist Clinic, Mumbai, Indie

Prof. dr hab. n. med. Marian Semczuk
Katedra i Klinika Patologii Ciąży, AM, Lublin, Poland

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sikora
Kierownik Katedry Położnictwa I Ginekologii ŚUM, Katowice, Poland

Prof. dr hab. n. med. Piotr Skałba
Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej, ŚUM, Katowice, Poland

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt
Oddział Położniczo-Ginekologiczny,Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1. Rzeszów, Poland

Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta
Wydział Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Polska 

Prof. dr hab. n. med. Marek Sosnowski                                                                                                                                                                                      I Klinika Urologii UM, Łódź, Poland

Prof. dr hab. n. med. Marek Spaczyński
Katedra i KlinikaOnkologii Ginekologicznej, AM, Poznań, Poland

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów
Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, II Wydział Lekarski, AM, Warszawa, Poland

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Suchocki                                                                                                                                                                          Zakład Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu, Wałbrzych, Poland

Prof. dr hab. n. med. Jacek Suzin
I Katedra Ginekologii i Położnictwa, UM, Łódź, Poland

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szaflik
Zakład Ultrasonografii, Szpital Ginekologiczno-Położniczy CZMP, Łódź, Poland

Prof. dr hab. n. med. Marian Szamatowicz
Klinika Ginekologii, AM, Białystok, Poland

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Szymański
Klinika Położnictwa i Ginekologii, Wojewódzki Szpital im. Biziela, Bydgoszcz, Poland

Prof. dr hab. n. med. Anatol Święcicki
Kierownik Kliniki Chorob Wewnetrznych No 3, Narodowy Uniwersytet  Medyczny w Kijowie, Ukraina

Prof. David J Taylor MD FRCOG
Director FIGO – Gates Initiative, United Kingdom

Prim. dr med. Albin Thöni
Ospedale di Vipiteno, Ginecologia ed Ostetricia, Vipiteno, Italy

Prof. dr hab. n. med. Jan Urban
Klinika Perinatologii i Położnictwa, AM, Białystok, Poland

Prof. dr hab. n. med. Alina Warenik-Szymankiewicz
Klinika Endokrynologii Ginekologicznej, AM, Poznań, Poland

 Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek                                                                                                                                                                                        Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii, ŚUM, Katowice, Poland

Prof. dr hab. n. med. Jan Wilczyński
Klinka Medycyny Matczyno-Płodowej i Ginekologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź, Poland

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Wołczyński                                                                                                                                                                                 Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej UM Białystok, Poland

Prof. dr hab. n. med. Janusz Woytoń
Katredra i Klinika Rozrodczości i Położnictwa, AM, Wrocław, Poland

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer
Klinika Rozrodczości i Położnictwa, AM, Wrocław, Poland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25