Instrukcja

UWAGA!!! Autorzy proszeni są o przestrzeganie regulaminu publikacji prac. Prace niezgodne z regulaminem nie będą podlegać ocenie recenzentów.

Regulamin prac oraz wzór listu motywacyjnego do pobrania z zakładki "Instrukcje dla autorów i recenzentów"

Formularz

Dodaj artykuł...
Dodaj plik...
Dodaj zdjęcia/wykresy/tabele...